ПСИХОСОМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ТРИВОЖНОСТІ
PDF

Ключові слова

тривога
студенти
тілесно-орієнтована терапія
психосоматика
головна біль
психосоматичні розлади

Як цитувати

Борейчук, І., & Масляник, У. (2022). ПСИХОСОМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ТРИВОЖНОСТІ. Молодий вчений, 2 (102), 108-111. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-22

Анотація

Метою роботи є визначення проявів скарг у студентів вищого навчального закладу на основі самосприйняття тривог, як спеціальних, так і ситуативних.Також застосування розробки психокорекційної програми, спрямованої на корекцію тривожних станів, до яких додадуться симптоми психосоматичних розладів шлунково-кишкового тракту, головного болю, опорно-рухового апарату та фізичних проявів у студентів, а також метод тілесно-орієнтованої терапії. Дослідження з даної теми мають сприяти більш ефективно та точніше коригувати стан тривожності студентів, зменшуючи тим самим інтенсивність проявів психосоматичних розладів, пов’язаних із тривожністю. У нашій роботі ми розглянемо основні положення психосоматики як науки, а також різні рівні тривожності, які впливають на студентів вищих навчальних закладів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-22
PDF

Посилання

Тарасова Р.Е. Особенности и проблемы тревожности студентов. Cанкт-Петербург, 2016. С. 15.

Перетятько Л.Г. Співвідношення норми та здоров’я у сфері психічної діяльності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Формування здорового способу життя студентської молоді: реалії та перспективи. Полтава : ПДПУ, 2003. 12 с.

Сидоров П.И., Новикова И.А. Синергетическая концепция формирования психосоматических заболеваний. Социальная и клиническая психиатрия. Т. 172. Вып. 3. Москва, 2017. 112 с.

Харченко Д.М. Психосоматичні розлади. Теорії, методи діагностики, результати досліджень : навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Слово», 2015. 19 с.

Александер Ф. Психосоматическая медицина. Москва : Ин-т общегуманитарных исследований, 2009. 3 с.

Tarasova P.E. (2016) Osobennosti i problemy trevozhnosti studentov [ Features and problems of student anxiety]. Sankt-Peterburg. (in Rassian)

Peretyatko L.H. (2003) Spivvidnoshennya normy ta zdorovya u sferi psykhichnoyi diyalnosti [The ratio of norm and health in the field of mental activity]. Materialy Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya student·skoyi molodi: realiyi ta perspektyvy. Poltava : PDPU. (in Ukrainian)

Sidorov P.I., Novikova I.A. (2017) Sinergeticheskaya kontseptsiya formirovaniya psikhosomaticheskikh zabolevaniy [Synergetic concept of the formation of psychosomatic diseases]. Sotsial'naya i klinicheskaya psikhiatriya. [Social and Clinical Psychiatry]. Т. 172, p. 112. (in Rassian)

Kharchenko D.M. (2015) Psykhosomatychni rozlady. Teoriyi, metody diahnostyky, rezultaty doslidzhen: navchalnyy posibnyk [Psychosomatic disorders. Theories, diagnostic methods, research results: a textbook]. Kyiv: Vydavnychyy dim «Slovo». (in Ukrainian)

Aleksander F. (2009) Psikhosomaticheskaya meditsina [Psychosomatic medicine]. Moskva: In-t obshchegumanitarnykh issledovaniy.