ЮЗЕФГРАД-БАЛТА ТА ІСТОРІЯ ЇЇ КНЯЗІВ
PDF

Ключові слова

Балта
Любомирські
Стефан Баторій
Конецпольські

Як цитувати

Поплінська, І. (2022). ЮЗЕФГРАД-БАЛТА ТА ІСТОРІЯ ЇЇ КНЯЗІВ. Молодий вчений, 2 (102), 82-85. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-16

Анотація

На даному історичному етапі, наука історія поповнюється новою інформацією, проводяться нові дослідження, які дають змогу більш детальніше розглянути давно минулі події. Певною мірою, це стосується історії Одеської області та саме невеличкого містечка Балта з давньою історією, яка привертає інтерес до себе в сьогоденні. Балта – це місто в якому кожна вуличка освячена старовиною, та веде чи то до стародавнього храму, чи до неймовірного маєтку, в якому відчувається і до сьогодні плин історії. Саме місто постало на перехресті важливих торгових шляхів, та в свій час саме за цей шматок землі воювали наймогутніші держави. І навіть наші славні козаки не на жарт розмахнули там «Коліївщину». Сьогоденна Балта – це місто, яке невпинно розвивається, але не забуває при цьому про своє історичне коріння, яке намагається відновити з найбільшою точністю.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-16
PDF

Посилання

Гайдамацький рух на Україні в ХVIII ст.: Зб. док. / Під редакцією Сохань Павло Семенович. Київ, 1970. 446 с.

Карачківський М. До історії міст на Поділлі Наприкінці ХVIII ст. / Карачківський Михайло – в історично-географічному словнику України ВУАН. Т. 4. Київ, 1931. С. 161–187.

Сушинський Б.И. Еврейские повстанцы Устима Кармелюка. URL: www.Karnaluk.Ru

Тунманн И. «Крымское ханство». Симферополь : «Таврия», 1991. 51 с.

Таскин О. Юзефград-Балта. Сутудія «негоціант», 2005. 24 с.

Таскин О. Балтщина край європейських джерел / Асоціація підприємців Балтського району. Балта, 2012. 31 с.

Таранець С. Балта старообрядська. Краєзнавство. 2001. № 1–4. С. 210–213.

Haydamatsky movement in Ukraine in the eighteenth century.: Coll. doc. / Edited by Sokhan Pavlo Semenovich. Kyiv, 1970. 446 p.

Karachkivsky M. (1931) To the history of cities in Podolia In the late eighteenth century / Karachkivsky Michael – in the historical and geographical dictionary of Ukraine VUAN. T.4. Kyiv, pp. 161–187.

Sushinsky BI Jewish rebels Ustim Karmelyuk. URL: www.Karnaluk.Ru.

Thunmann I. (1991) "Crimean Khanate". Simferopol: "Tavria", 51 p.

Taskin O. (2005) Józefgrad-Balta. Sutudia "merchant", 24 p.

Taskin O. (2012) The Baltic region of European sources. Association of Entrepreneurs of the Baltic region. Balta, 31 p.

Taranets S. (2001) Old Believer Balta. Local lore, № 1–4, pp. 210–213.