ВИКОРИСТАННЯ RFID-ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
PDF

Ключові слова

логістика
керування ланцюгами поставок
реверсивна логістика
RFID
ERP система
ідентифікація
оптимізація
складський облік
обробка вантажу
склад
логістичний комплекс
крос-докінг

Як цитувати

Резнік, Н., & Іванець, І. (2022). ВИКОРИСТАННЯ RFID-ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ. Молодий вчений, 2 (102), 76-81. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-15

Анотація

У статті розглянуто використання новітньої технології RFID в галузі логістики та керування ланцюгами поставок, досліджені теоретичні та практичні аспекти використання RFID технології. Розглянуто та викладено переваги та недоліки використання даної технології в логістичній галузі. Виявлено, що при використанні RFID технології в галузі логістики та керування ланцюгами поставок, порівняно з іншими технологіями які використовуються в даній галузі, RFID технологія має значні переваги, при обробці та зберіганні вантажу, дає можливість ефективно керувати підприємством або окремими виробничими процесами завдяки наданню точної інформації у реальному часі, а також відсутності похибок у зібраних даних. В даній статі розглянуто недоліки та проблеми при впровадженні даної технології на підприємстві, запропоновано варіанти вирішення виявлених проблем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-15
PDF

Посилання

Мурадян Л.А., Шапошник В.Ю. Автоматична ідентифікація окремих частин транспортного засобу при впровадженні нових концепцій системи технічного обслуговування та ремонту. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/10334/1/Muradian.pdf

Савочкин Д.А. Развитие методов пространственной локализации объектов на базе технологии радиочастотной идентификации. URL: https://nure.ua/wp-content/uploads/2018/Dissertation/dis_Savochkin.pdf

Zhang X. Applications of RFID in Logistics and Supply Chains: An Overview / School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, Chengdu, China 610031. 2012. URL: https://www.researchgate.net/publication/268465962_Applications_of_RFID_in_Logistics_and_Supply_Chains_An_Overview

Matičević G., Čičak M., Lovrić T. RFID and Supply Chain Management for Manufacturing Digital Enterprise. DOI: https://doi.org/10.5772/18625. URL: https://www.intechopen.com/chapters/18524

Binh D. Radio frequency identification (RFID) and its impacts on logistics activities / Identification number 6249. 2017. URL: https://www.theseus.fi/handle/10024/149991

Повный А. Радиочастотная идентификация (RFID): принцип работы и применение. URL: http://electrik.info/device/1247-radiochastotnaya-identifikaciya-rfid.html

Что такое RFID технология? URL: https://asoft.by/chto-takoe-rfid-tehnologiya

Голдовська В.В., Онешко С.В. Особливості розвитку мультимодальних перевезень в Україні на сучасному етапі. Молодий вчений. 2017. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/26nov2017/71.pdf

Complete guide on RFID and its applications in supply chain management and logistics. URL: https://www.peerbits.com/blog/rfid-applications-in-supply-chain-management-and-logistics.html

Chunling S. Application of RFID Technology for Logistics on Internet of Things. Application of RFID Technology for Logistics on Internet of Things. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.aasri.2012.06.019

Peter D. DeVries. The state of RFID for effective baggage tracking in the airline industry. International Journal of Mobile Communications. 2008. 6(2):151-164. DOI: https://doi.org/ 10.1504/IJMC.2008.016574. URL: https://www.researchgate.net/publication/220474820_The_state_of_RFID_for_effective_baggage_tracking_in_the_airline_industry

Романенко І.П. Пристрій радіочастотної ідентифікації та контролю. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/28972/1/Romanenko_bakalavr.pdf

Muradian L.A., Shaposhnyk V.Iu. Avtomatychna identyfikatsiia okremykh chastyn transportnoho zasobu pry vprovadzhenni novykh kontseptsii systemy tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu [Automatic identification of individual parts of the vehicle when implementing new concepts of maintenance and repair system]. Available at: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/10334/1/Muradian.pdf

Savochkin D.A. Razvitie metodov prostranstvennoy lokalizatsii ob'ektov na baze tehnologii radiochastotnoy identifikatsii [Development of methods for spatial localization of objects based on radio frequency identification technology]. Available at: https://nure.ua/wp-content/uploads/2018/Dissertation/dis_Savochkin.pdf

Zhang X. Applications of RFID in Logistics and Supply Chains: An Overview / School of Transportation and Logistics, Southwest Jiaotong University, Chengdu, China 610031. 2012. Available at: https://www.researchgate.net/publication/268465962_Applications_of_RFID_in_Logistics_and_Supply_Chains_An_Overview

Matičević G., Čičak M., Lovrić T. RFID and Supply Chain Management for Manufacturing Digital Enterprise. DOI: https://doi.org/10.5772/18625. Available at: https://www.intechopen.com/chapters/18524

Binh D. Radio frequency identification (RFID) and its impacts on logistics activities / Identification number 6249. 2017. Available at: https://www.theseus.fi/handle/10024/149991

Povnyiy A. Radiochastotnaya identifikatsiya (RFID): printsip rabotyi i primenenie [Radio frequency identification (RFID): principle of operation and application]. Available at: http://electrik.info/device/1247-radiochastotnaya-identifikaciya-rfid.html

Chto takoe RFID tehnologiya? [What is RFID technology]. Available at: https://asoft.by/chto-takoe-rfid-tehnologiya

Holdovska V.V., Oneshko S.V. (2017) Osoblyvosti rozvytku multymodalnykh perevezen v Ukraini na suchasnomu etapi [Features of development of multimodal transportations in Ukraine at the present stage]. Molodyi vchenyi. Available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/26nov2017/71.pdf

Complete guide on RFID and its applications in supply chain management and logistics. Available at: https://www.peerbits.com/blog/rfid-applications-in-supply-chain-management-and-logistics.html

Chunling S. Application of RFID Technology for Logistics on Internet of Things. Application of RFID Technology for Logistics on Internet of Things. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aasri.2012.06.019

Peter D. DeVries. The state of RFID for effective baggage tracking in the airline industry. International Journal of Mobile Communications. 2008. 6(2):151-164. DOI: 10.1504/IJMC.2008.016574. Available at: https://www.researchgate.net/publication/220474820_The_state_of_RFID_for_effective_baggage_tracking_in_the_airline_industry

Romanenko I.P. Prystrii radiochastotnoi identyfikatsii ta kontroliu [Radio frequency identification and control device]. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/28972/1/Romanenko_bakalavr.pdf