СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО
PDF

Ключові слова

військово-інженерна концепція НАТО
інженерне забезпечення
система управління інженерним забезпеченням
органи управління інженерним забезпеченням
пункти управління інженерним забезпеченням
стандарти НАТО

Як цитувати

Окіпняк, Д., Окіпняк, А., Баранов, А., Баранов, Ю., Шеремета, О., & Корольов, О. (2022). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО. Молодий вчений, 2 (102), 41-44. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-8

Анотація

Порівняльний моніторинг підходів та керівних документів щодо інженерного забезпеченням бойових дій військової частини в різних видах бою країн-членів Північноатлантичного Альянсу та ЗС України дає можливість прийти до висновку про ряд принципових розбіжностей як в структурі та принципах так і в основних процедурах, в тому числі це стосується процесу управління інженерним забезпеченням. Аналіз відмінностей надав можливість визначити концептуальну структуру військово-інженерної концепції НАТО, її основні оперативні напрямки, мету та основні функції інженерного забезпечення у відповідності до керівних документів країн-членів НАТО та подальшої їхньої імплементації у ЗС України; дослідити основні заходи, що здійснюються інженерними підрозділами з метою виконання повного спектру завдань інженерного забезпечення підрозділів ЗС України в спільних операціях з країнами Альянсу; розглянути вертикаль системи управління інженерним забезпеченням за стандартами країн-членів НАТО та принципові відмінності між існуючою та можливою, перспективною структурою системи управління інженерним забезпеченням ЗС України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-2-102-8
PDF

Посилання

Нещадін О., Окіпняк Д. Інженерне забезпечення бою в сучасних операціях. Навчальний посібник. Львів : НАСВ, 2016. 273 с.

AAP-06 NATO Glossary Of Terms And Definitions (English And French). 8 November 2018.

Нєщадін О., Окіпняк Д. та інші. Інженерне забезпечення за стандартами НАТО. Навчально-методичний посібник. Львів : НАСВ, 2021. 317 с.

Мацько О.Й., Підгородецький М.М., Федорович М.А. Управління інженерними підрозділами згідно зі стандартами (процедурами) НАТО : навч. посіб. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 92 с.

Field Manual 3-34(FM 5-100) Engineer Operations. Headquarters. Department Of The Army Washington, DC, 2 January 2004. 339 р.

Field Manual No. FM 5-104. General engineering Headquarters. Department Of The Army Washington, DC, 12 November 2011. 164 р.

Neshchadin O., Okipnyak D. (2016) Inzhenerne zabezpechennya boyu v suchasnykh operatsiyakh. Navchalnyy posibnyk. Lviv: NASV, 273 р.

AAP-06 NATO Glossary Of Terms And Definitions (English and French). 8 November 2018.

Nyeshchadin O., Okipnyak D. ta inshi (2021) Inzhenerne zabezpechennya za standartamy NATO. Navchalno-metodychnyy posibnyk. Lviv: NASV, 317 р.

Matsko O.Y., Pidhorodetskyy M.M., Fedorovych M.A. (2018) Upravlinnya inzhenernymy pidrozdilamy z·hidno zi standartamy (protseduramy) NATO: navch. posib. Kyiv: NUOU im. Ivana Chernyakhovsʹkoho, 92 р.

Field Manual 3-34(FM 5-100) Engineer Operations. Headquarters. Department Of The Army Washington, DC, 2 January 2004. 339 р.

Field Manual No. FM 5-104. General engineering Headquarters. Department Of The Army Washington, DC, 12 November 2011. 164 р.