ХЕШТЕГИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕРГОДИЧНОГО ДИСКУРСУ
PDF

Ключові слова

мікроблог
соціальна мережа
хештег
ергодичний дискурс
прагматичний принцип

Як цитувати

Нікіфорова, Є., & Орлова, В. (2022). ХЕШТЕГИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕРГОДИЧНОГО ДИСКУРСУ. Молодий вчений, 1 (101), 180-185. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-38

Анотація

У статті розглядається поняття ергодичного дискурсу та його характерні риси. Особлива увага приділяється хештегом як тематичним класифікаторам, що використовується в рамках аналізованого типу дискурсу. Проаналізовано різні підходи до визначення поняття «хештег», а також визначено риси ключових слів як складової частини ергодичного дискурсу. Досліджено прагматичний аспект використання хештегів, зокрема встановлена їхня відповідність принципам економії мовленнєвих зусиль, ввічливості, максимі повноти. Особлива природа хештегів визначається дискурсивними особливостями віртуального простору та їхнім прагматичним потенціалом, що виявляється у використанні задля класифікації повідомлень та спрощення пошуку необхідної інформації. Доведено, що хештеги виступають елементом ергодичного дискурсу, про що свідчить їхня укоріненість в комп’ютерну систему, відносною довільністю їхнього відображення та різночитанням.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-38
PDF

Посилання

Почепцов Г.Г. Від Facebook`y і Гламуру до Wikileaks: медіа комунікації. Київ : Спадщина, 2012. 461 с.

Aarseth, E. Aporia and Epiphany in Doom and the Speaking Clock: The Temporality of Ergotic Art. Cyberspace Textuality: Computer Technology and Literary Theory. Ed. Marie-Laure Ryan. Bloomington: Indiana University Press, 1999. P. 31–41.

Bernard, A. Theory of the Hashtag. Cambridge: Polity Press, 2019. 110 p.

Brown, P., Levinson, S. C. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press, 1987. 345 p.

Chat reaches 1 billion messages sent per day. URL: https://www.facebook.com/notes/10158790013567200/

Grice, H. P. Logic and conversation. Syntax and Semantics. Volume 3: Speech Acts. New York: Academic Press, 1975. P. 43–58.

How social media is changing language. URL: http://blog.oxforddictionaries.com/2014/06/social-media-changing-language/

Oxford dictionary adds Net terms. CNET News. URL: http://news.cnet.com/2100-1023-214535.html

Oxford English Dictionary. URL: www.oed.com

Tasker, S. Hashtag Authentic: Finding creativity and building a community on Instagram and beyond. White Lion Publishing, 2019. 192 p.

Using hashtags on Twitter. URL: https://support.twitter.com/articles/49309-using-hashtags-on-twitter

What is a (#) Hashtag? URL: https://www.hashtags.org/how-to/history/what-is-a-hashtag/

Facebook. URL: http://www.facebook.com/

Instagram. URL: http://www.instagram.com/

Tumblr. URL: https://www.tumblr.com/

Twitter. URL: https://www.twitter.com/

Pochepczov G.G. (2012) Vid Facebook`г i Glamuru do Wikileaks: media komunikaciyi. Kyiv: Spadshhyna, 461 s. [in Ukrainian]

Aarseth, E. Aporia and Epiphany in Doom and the Speaking Clock: The Temporality of Ergotic Art. Cyberspace Textuality: Computer Technology and Literary Theory. Ed. Marie-Laure Ryan. Bloomington: Indiana University Press, 1999. P. 31-41.

Bernard, A. Theory of the Hashtag. Cambridge: Polity Press, 2019. 110 p.

Brown, P., Levinson, S. C. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press, 1987. 345 p.

Chat reaches 1 billion messages sent per day. Available at: https://www.facebook.com/notes/10158790013567200/

Grice, H. P. Logic and conversation. Syntax and Semantics. Volume 3: Speech Acts. New York: Academic Press, 1975. P. 43–58.

How social media is changing language. Available at: http://blog.oxforddictionaries.com/2014/06/social-media-changing-language/

Oxford dictionary adds Net terms. CNET News. Available at: http://news.cnet.com/2100-1023-214535.html

Oxford English Dictionary. Available at: www.oed.com

Tasker, S. Hashtag Authentic: Finding creativity and building a community on Instagram and beyond. White Lion Publishing, 2019. 192 p.

Using hashtags on Twitter. Available at: https://support.twitter.com/articles/49309-using-hashtags-on-twitter

What is a (#) Hashtag? Available at: https://www.hashtags.org/how-to/history/what-is-a-hashtag/

Facebook. Available at: http://www.facebook.com/

Instagram. Available at: http://www.instagram.com/

Tumblr. Available at: https://www.tumblr.com/

Twitter. Available at: https://www.twitter.com/