ПЕРЕЖИВАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ СТРАХІВ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
PDF

Ключові слова

екзистенційні страхи
юнаки
дорослі
тревога
сенс життя
часові перспективи

Як цитувати

Саріогло, О., Гірчук, І., & Герасименко, Л. (2022). ПЕРЕЖИВАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ СТРАХІВ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ. Молодий вчений, 1 (101), 144-148. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-30

Анотація

Стаття присвячена дослідженню буттєвих питань: екзистенцій та екзистенційних страхів дорослих. Проаналізовано наукові джерела вітчизняних та закордонних філософів, психологів та встановлено, що екзистенційні страхи пов’язані із сутністю людини, зумовлюються питаннями про сенс життя, відчуттям самотності, швидкоплинності часу. Виявлено й охарактеризовано мобілізуючу, регулюючу, стимулюючу функцію екзистенційних страхів. Виявлені особливості переживання екзистенційних страхів дорослими на основі порівняння з юнаками і дівчатами. У результаті дослідження було виявлено, що дорослі переважно керуються у житті низкою обов’язків і зобов’язань, але вони рішучі, чітко усвідомлюють свою роль у цьому світі, спокійно ставляться до моментів, коли залишаться наодинці. Вони сильні, не бояться відкриватися світу, здатні до виявлення чуйності й співчуття, готові долати свої емоції та страхи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-30
PDF

Посилання

Козлов В. В. Cмерть как феномен мышления и познания жизни человеком. Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2015. Том 13. С. 62–70.

Стороженко Н. В. Страх смерти на все времена. Филология: научные исследования. 2015. Выпуск 2. С. 117–128.

Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. Москва : Институт русской цивилизации. 2011. 656 с.

Швалб Ю. М. Жизненный опыт как проблема психологии сознания. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. 2010. № 913. Випуск 44. С. 178–181.

Щербатых Ю.В. Психология страха: популярная энциклопедия. Москва : Апрель Пресс, издательство ЭКСМО-Пресс, 2007. С. 508–512.

Хайдеггер М. Бытие и время. Москва, 1991. 300 с.

Ялом И. Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти / пер с англ. А. Петренко. Москва : Апрель Пресс, издательство ЭКСМО-Пресс, 2009. 356 с.

Heidegger M. (1991) Bytʹ y vremya [Being and time]. Moscow: AST. (in Russian)

Kozlov V. V. (2015) Cmert' kak fenomen myshleniya i poznaniya zhizni cheloveka [Death as a phenomenon of thinking and knowledge of the life of the person]. Bulletin of Irkutsk State University. Series: Psychology, Vol. 13, pp. 62–70. (in Russian)

Storozhenko N. V. (2015) Strakh smerti na vse vremena [The fear of death at all times]. Philologia: nauchnyie issledovania, no 2. pp. 117–128. (in Russian)

Shcherbatykh Y. (2007) Psikhologiya strakha: populyarnaya entsiklopediya [The psychology of fear: the popular encyclopedia]. Moscow: Aprel Press. EKSMO-Press. (in Russian)

Trubeckoj E. N. (2011) Smysl zhizni [Meaning of life]. Moscow: Institute russian civilizacii. (in Russian)

Shvalb Yu. M. (2010). Zhiznennyy opyt kak problema psikhologii soznaniya [Life experience as consciousness psychology problem]. Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin. Series Psychology, no. 913, vol. 44, pp. 178–181. (in Ukrainian)

Yalom I. (2009) Vglyadyvayas' v solntse. Zhizn' bez strakha smerti [Looking at the sun. Life without fear of death]. Moscow: Aprel Press EKSMO-Press. (in Russian)