YOUTUBE-КАНАЛИ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

YouTube-канал
україномовний контент
тенденції YouTube-простору

Як цитувати

Рудакова, Т., & Онкович, А. (2022). YOUTUBE-КАНАЛИ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 1 (101), 43-46. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-9

Анотація

Стаття присвячена дослідженню українських YouTube-каналів. Зокрема, здійснено висвітлення історичної тематики. Проаналізовано специфіку YouTube-каналу братів Капранових «імені Т.Г. Шевченка», YouTube-каналу «Історія без міфів», проекту «Історія з м’ясом», програми «Яневський про Бандеру». Встановлено, що YouTube перебуває на тому етапі свого розвит-ку, коли його аудиторія зростає, переходячи від традиційних ЗМІ і роблячи YouTube новим, ще не вивченим, медіа в системі соціальних комунікацій. Ви-явлено тенденції сучасних процесів у сфері YouTubе, проблему вибору мови для подачі контенту. Розглянуто перспективи створення конкурентоспромо-жних національних YouTube-каналів серед світових трендів. Проведено ана-ліз YouTube-каналів та досліджено питання формування якісної концепції, що має відповідати запитам аудиторії, з дотриманням журналістських стан-дартів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-9
PDF

Посилання

Ипатьева В.А. Форматы и жанры видеоблогов. Молодой ученый. 2018. № 25 (211). С. 369–373.

Імені Т.Г. Шевченка. URL: https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig/about (дата звернення: 15.01.2022).

Історія без міфів. URL: https://www.youtube.com/c/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2 (дата звернення: 15.01.2022).

Історія з м’ясом. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/764278.html (дата звернення: 15.01.2022).

Історія України за 10 хвилин. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zNFUqradyV4 (дата звернення: 15.01.2022).

Комуністична доктрина в Росії: витоки та еволюція. URL: https://www.youtube.com/watch?v=L8skHqYV_UE&list=PLNiaxBmKsUotkhPLNi04HZ95kFwzMNr6k&index=6 (дата звернення: 15.01.2022).

Одна з цілей Росії – брехати настільки, щоб змусити інших брехати у відповідь – засновник каналу «Історія без міфів». 2021. URL: https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/odna-z-tsiley-rosii-brekhaty-nastil-ky-shchob-zmusyty-inshykh-brekhaty-u-vidpovid-zasnovnyk-kanalu-istoriia-bez-mifiv (дата звернення: 15.01.2022).

Ріхард Ярий – не перша, але і не остання загадка ОУН. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KpS4fwaA7co&list=PLUr2YLBm6Ts9VVOqjKY1HR-SeLNoCqR5w&index=2 (дата звернення: 15.01.2022).

Тарас Шевченко: той, кого боялася імперія? URL: https://www.youtube.com/watch?v=fJ_2nW4mFOE&list=PLNiaxBmKsUotkhPLNi04HZ95kFwzMNr6k&index=9 (дата звернення: 15.01.2022).

Феномен Запорожців. Що таке Військо Запорізьке. Історія Козаків. URL: https://www.youtube.com/watch?v=b6ts9Ciir-w (дата звернення: 15.01.2022).

Яневський про Бандеру. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUr2YLBm6Ts9VOqjKYn1HR-SeLNoCqR5w (дата звернення: 15.01.2022).

Figueiredo F., Almeida J.M., Benevenuto F. and Gummadi K. P. Does content determine information popularity in social media? A case study of YouTube videos’ content and their popularity. 32nd annual ACM conference Toronto, ON, Canada, 2014. URL: http://www.mpisws.org/~gummadi/papers/chi2014-contentpopularity.pdf (дата звернення: 15.01.2022).

Stocking G., Kessel P., Barthel M., Matsa K. and Khuzam M. A closer look at the channels producing news on YouTube – and the videos themselves. URL: https://www.pewresearch.org/journalism/2020/09/28/a-closer-look-at-the-channels-producing-news-on-youtube-and-the-videos-themselves/ (дата звернен-ня: 15.01.2022).

Ipat'yeva V.A. (2018) Formaty i zhanry videoblogov. [Formats and genres of video blogs]. Molodoy uchenyy, no. 25 (211), pp. 369–373.

Imeni T.H. Shevchenka [In the name of T.G. Shevchenko]. Available at: https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig/about (accessed 15 January 2022)

Istoriia bez mifiv. [History without myths]. Available at: https://www.youtube.com/c/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2 (accessed 15 January 2022).

Istoriia z miasom [History with meat]. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/764278.html (accessed 15 January 2022).

Istoriia Ukrainy za 10 khvylyn [History of Ukraine for 10 minutes]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=zNFUqradyV4 (accessed 15 January 2022).

Komunistychna doktryna v Rosii: vytoky ta evoliutsiia [Communist doctrine in Russia: origins and evolution]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=L8skHqYV_UE&list=PLNiaxBmKsUotkhPLNi04HZ95kFwzMNr6k&index=6 (accessed 15 January 2022).

Odna z tsilei Rosii – brekhaty nastilky, shchob zmusyty inshykh brekhaty u vidpovid – zasnovnyk kanalu «Istoriia bez mifiv» [One of Russia’s goals – to lie enough to force others to lie in response – founder of the channel «History without myths»]. (2021). Available at: https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/odna-z-tsiley-rosii-brekhaty-nastil-ky-shchob-zmusyty-inshykh-brekhaty-u-vidpovid-zasnovnyk-kanalu-istoriia-bez-mifiv (accessed 15 January 2022).

Rikhard Yaryi – ne persha, ale i ne ostannia zahadka OUN [Rikhard Yaryi is not the first, but not the last mystery of the OUN]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=KpS4fwaA7co&list=PLUr2YLBm6Ts9VVOqjKY1HR-SeLNoCqR5w&index=2 (accessed 15 January 2022).

Taras Shevchenko: toi, koho boialasia imperiia? [Taras Shevchenko: the one who was afraid by the empire?]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=fJ_2nW4mFOE&list=PLNiaxBmKsUotkhPLNi04HZ95kFwzMNr6k&index=9 (accessed 15 January 2022).

Fenomen Zaporozhtsiv. Shcho take Viisko Zaporizke. Istoriia Kozakiv [The phenomenon of the Cossacks. What is the Zaporizhzhya Army. History of the Cossacks]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=b6ts9Ciir-w (accessed 15 January 2022).

Yanevskyi pro Banderu [Yanevskyi about Bandera]. Available at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLUr2YLBm6Ts9VOqjKYn1HR-SeLNoCqR5w (accessed 15 January 2022).

Figueiredo F., Almeida J. M., Benevenuto F. and Gummadi K. P. (2014) Does content determine information popularity in social media? A case study of YouTube videos’ content and their popularity. Proceedings of the 32nd annual ACM conference, Toronto, ON, Canada. Available at: http://www.mpisws.org/~gummadi/papers/chi2014-contentpopularity.pdf (accessed 15 January 2022).

Stocking G., Kessel P., Barthel M., Matsa K. and Khuzam M. A closer look at the channels producing news on YouTube – and the videos themselves. Available at: https://www.pewresearch.org/journalism/2020/09/28/a-closer-look-at-the-channels-producing-news-on-youtube-and-the-videos-themselves/ (accessed 15 January 2022).