СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

краудфандинг
краудфандингова платформа
проект
фінансування
бізнес
стартап

Як цитувати

Мосолова, Ю., Шушкова, Ю., & Себестянович, І. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 5 (69), 597-600. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-129

Анотація

В статті розглянуто сутність краудфандингу як перспективного джерела фінансування бізнесу та стартап-ідей. Охарактеризовано види краудфандингу та визначено ознаки їх виділення, серед яких – вид вкладу, спосіб повернення капіталу та мотивація для фінансування проекту. Проаналізовано основні світові та вітчизняні краудфандингові платформи. Визначено найуспішніші українські стартапи, які отримали фінансування за рахунок зарубіжних краудфандингових платформ. На підставі узагальнень літературних джерел та чинної практики, визначено переваги та недоліки краудфандингу як інструменту фінансування інноваційних проектів, а також окреслено перспективи його подальшого розвитку в Україні. У підсумку статті зроблено висновки про необхідність створення державою сприятливого законодавчого поля та популяризації краудфандингу серед населення з метою зміцнення довіри до цього фінансового інструмента.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-129
PDF

Посилання

Віртуальна енциклопедія Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг.

Інвестиційні новини: краудфандинг в Україні. URL: https://inventure.com.ua/news/ukraine/kraudfanding_v_ukraine_s_miru_po_dollaru.

Классификация краудфандинга и краудинвестинга. URL: https://startupum.ru/help/faq/17

Киевич А.В., Койп А.Д. Краудинвестинг как альтернативная модель финансирования инвестиционного проекта. Экономика и банки. 2016. № 1.

Crowdfunding Statistics 2017 URL: https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/

Офіційний сайт Спільнокошт – краудфандинг в Україні. URL: https://biggggidea.com/

Офіційний сайт Українська біржа благодійності. URL: https://ubb.org.ua/

Офіційний сайт Na-starte. URL: https://na-starte.com/

Офіційний сайт GoFoundEd. URL: http://gofunded.org/

Пасичнік І. Де збирати гроші: Kickstarter vs Indiegogo. Особливості найпопулярніших краудфандингових майданчиків. Forbes Україна. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1398348-de-zbirati-groshi-kickstarter-vs-indiegogo

Огородник В.О. Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. Вип. 3(44). C. 103–105.

Virtualna entsyklopediya Vikipediya [The Free encyclopedia Wikipedia]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding.

Investytsiyni novyny: kraudfandynh v Ukrayini [Investment news: Crowdfunding in Ukraine]. URL: https://inventure.com.ua/news/ukraine/kraudfanding_v_ukraine_s_miru_po_dollaru.

Klassifikatsiia kraudfandinga i kraudinvestinga [The classification of crowd-funding and crowd-investing]. URL: https://startupum.ru/help/faq/17

Kievich A.V., Koyp A.D. (2016). Kraudinvesting kak alternativnaya model finansirovaniya investitsionnogo proekta [Crowdinvesting as an alternative model of financing of the investment project]. Ekonomika i banki, no. 1.

Crowdfunding Statistics (2017). URL: https://blog.fundly.com/crowdfunding-statistics/

The official site of crowdfunding platform "Spincast", "Crowdfunding in Ukraine". URL: https://biggggidea.com/

The official site of crowdfunding platform "Ukrainian philantropic marketplace". URL: https://ubb.org.ua/

The official site of crowdfunding platform "Na-Starte". URL: https://na-starte.com/

The official site of crowdfunding platform "GoFoundEd". URL: http://gofunded.org/

Pasychnik, I. De zbyraty hroshi: Kickstarter vs Indiegogo. Osoblyvosti naipopuliarnishykh kraudfandynhovykh maidanchykiv [Where to save money: Kickstarter vs Indiegogo. Features the most popular of crowdfunding sites]. Forbes Ukraina. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1398348-de-zbirati-groshi-kickstarter-vs-indiegogo

Ohorodnik V.O. (2014). Crowdfunding as an innovative instrument of national financial and investment system modernization. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 3(44), pp. 103–105.