ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СМІТТЄ-ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

еколого-економічний аналіз
економічний збиток
екологічний збиток
соціальний збиток
показник інтегральної ефективності

Як цитувати

Семенова, Т., & Заремба, М. (2021). ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СМІТТЄ-ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 12 (100), 289-292. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-58

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки ефективності діяльності під-приємства з переробки відходів. Наведено та охарактеризовано основні ме-тодичні підходи щодо визначення оцінки ефективності діяльності сміттєпере-робних підприємств у сучасних умовах. Описано переваги та недоліки кож-ного з них. Запропоновано та обґрунтовано використання методу оцінюван-ня ефективності діяльності підприємства, який враховує економічний, еколо-гічний та соціальний ефект процесу переробки відходів. Запропоновано ви-користання показників, які дозволяють комплексно оцінити економічний, екологічний та соціальний ефект. Для оцінки ефективності процесу переробки відходів пропонується використання показника інтегральної ефективності. Виконано оцінку ефективності переробки відходів в умовах конкретного суб’єкта господарювання за запропонованою методикою.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-58
PDF

Посилання

Довга Т.М. Теоретико-методичні аспекти оцінки економіко-екологічної ефек-тивності рециклінгу твердих побутових відходів. Бізнес-інформ. 2013. № 1. С. 125–131.

Пособия по безработице в Германии в 2021, 2020 году: размер и виды пособий для неработающих граждан и мигрантов. URL: https://ru-geld.de/benefits/unemployment.html (дата звернення: 23.12.2021).

Сколько стоит земля в странах Евросоюза. URL: https://biz.censor.net/resonance/3097702/skolko_stoit_zemlya_v_stranah_evrosoyuza (дата звернення: 23.12.2021).

Пинаев В.Е., Касимов Д.В. Вопросы рекультивации земель, пресно-водных и морских объектов. Москва : Мир науки, 2017. URL: http://izd-mn.com/PDF/10MNNPM17.pdf (дата звернення: 23.12.2021).

Налоговая система Германии: аудит, отчетность и оптимизация нало-гообложения немецких компаний и физлиц: VAT, налог на прибыль и на прирост капитала. URL: https://gsl.org/ru/taxes/tax-zones/germaniya/ (дата звернення: 23.12.2021).

Dovgha T.M. (2013) Teoretyko-metodychni aspekty ocinky ekonomiko-ekologhichnoji efektyvnosti recyklinghu tverdykh pobutovykh vidkhodiv [Theoretical and methodological aspects of assessing the economic and environmental efficiency of recycling of solid household waste]. Business Inform, no. 1, pp. 125–131.

Posobiya po bezrabotitse v Germanii v 2021, 2020 godu: razmer i vidy posobiy dlya nerabotayushchikh grazhdan i migrantov [Unemployment benefits in Germany in 2021, 2020: the amount and types of benefits for unemployed citizens and migrants]. Available at: https://ru-geld.de/benefits/unemployment.html

Skol'ko stoit zemlya v stranakh Evrosoyuza [How much is land in the EU countries]. Available at: https://biz.censor.net/resonance/3097702/skolko_stoit_zemlya_v_stranah_evrosoyuza

Pinaev V.E., Kasimov D.V. Voprosy rekul'tivatsii zemel', presnovodnykh i morskikh ob"ektov [Reclamation of land, freshwater and marine facilities]. Available at: http://izd-mn.com/PDF/10MNNPM17.pdf

Nalogovaya sistema Germanii: audit, otchetnost' i optimizatsiya nalogooblozheniya nemetskikh kompaniy i fizlits: VAT, nalog na pribyl' i na prirost kapitala [German tax system: audit, reporting and optimization of taxation of German companies and individuals: VAT, income tax and capital gains tax]. Available at: https://gsl.org/ru/taxes/tax-zones/germaniya/