ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ 4.0 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
PDF (Англійська)

Ключові слова

Індустрія 4.0
діджиталізація
ринок промислової автоматизації
промислові роботи
світова динаміка

Як цитувати

Воробієнко, Д., & Носач, Л. (2021). ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ 4.0 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ. Молодий вчений, 12 (100), 250-254. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-51

Анотація

У статті було розглянуто трансформаційні процеси, а також можливості та загрози, що виникають перед країнами світу під час переходу до Індустрії 4.0, також було досліджено ступінь впливу четвертої революції на глобальні процеси. Було досліджено науково-технічний розвиток світу, проаналізовано основні теоретичні напрямки та вплив тенденцій на світову економіку, досліджено вплив технологій Індустрії 4.0 на економічні показники та їх динаміку. Було виявлено, що існує чотири базові технології, в результаті впровадження яких очікуються істотні революційні зміни у світі: інтернет речей, цифрові екосистеми, аналітика великих даних, цифрові платформи. Впровадження будь-яких засобів автоматизації, в тому числі технологій Індустрії 4.0, виправдано, якщо це дасть економічний ефект в порівнянні з прийнятими формами виробництва і бізнес-процесів. Практика ряду компаній показує, що комплекс інструментів четвертої промислової революції дозволяє досягати економічно значущих результатів. В усьому світі спостерігається стрімке збільшення кількості угод на ринку злиття та поглинань у світі за участю промислових високотехнологічних компаній. Практично всі сектори, що створюють технології Індустрії 4.0, продемонстрували помітне зростання. Із розрахунків, можна побачити певну нестабільність показників продажів промислових роботів за останні роки. Тенденція переважно є зростаючою, але трапляються випадки зниження показників темпів зростання та приросту. Ці та інші тренди в значній мірі формують майбутнє промисловості, їх слід враховувати як державі, так і бізнесу. Крім того, наведені тенденції свідчать про зростання ряду ринків, що створює нові можливості для компаній, націлених на пошук своїх ніш. Однак, не дивлячись на великий потенціал четвертої революції, перехід до діджиталізації та новітніх технологій може становити низку загроз для глобального ринку. Найпоширенішими загрозами є розроблення рішень, що не є релевантними ситуації на ринку, та безпека даних. Ще однією загрозою є стандартизація, адже більшість компаній потребує відкритих, глобальних стандартів, на основі яких можна вирішувати поточні проблеми.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-51
PDF (Англійська)

Посилання

Geissbauer R., Schrauf S., Koch V. et al. (2016) Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet assessment // PricewaterhouseCoopers. Available at: https://www.pwc.nl/ (accessed 10 December 2021)

Industry 4.0: How to navigate digitization of the manufacturing sector (2018) // McKinsey. Available at: https://www.mckinsey.com (accessed 10 December 2021)

Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries / M. Rüßmann, M. Lorenz, P. Gerbert, M. Waldner et. al. Boston Consulting Group. April 2018. 20 р. (accessed 07 December 2021)

Matteo Mancini, Gustavo Marteletti (2021) Industry 4.0 adoption with the right focus. New York (NY): McKinsey & Company. Available at: https://www.mckinsey.com/businessfunctions/operations/ourinsights/operations-blog/industry-40-adoption-with-the-right-focus (accessed 12 December 2021)

Knoema. World Data Atlas. Available at: https://knoema.com/atlas (accessed 12 December 2021)

Policy department A: Economic and scientific policy. Industry 4.0 (2016) // European Parliament. Available at: http://www.europarl.europa.eu (accessed 08 December 2021)

World Economic Forum (2021) // Digital Culture Guidebook. Available at: https://www.weforum.org/reports/digital-culture-the-driving-force-of-digital-transformation/ (accessed 12 December 2021)