ГЕРМЕНЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗІВ ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
PDF

Ключові слова

герменевтика
постмодернізм
американська література
символізм
художній образ
літературна епоха

Як цитувати

Шпачинський, І., & Іванченко, Т. (2021). ГЕРМЕНЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗІВ ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Молодий вчений, 12 (100), 136-139. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-30

Анотація

У статті розглядається герменевтичний феномен літератури постмодернізму. У даному дослідженні було розглянуто герменевтичні проблеми перекладу. Конкретно тут вони розглядалися на прикладі англійської мови. Проблеми з аспектом перекладу існували завжди, але переважно вони досліджувалися тільки у контексті лінгвістики та філології. Оскільки останнім часом став активно розвиватися напрямок дослідження перекладацької діяльності у філософському аспекті, тому у цій статті було вирішено розглянути вказані вище проблеми. У статті основні принципи герменевтики під час опрацювання матеріалів були зведені до кількох конкретних положень. У нашій статті ми розглядали герменевтичні аспекти інтерпретації образів епохи постмодернізму в сучасній американській літературі на прикладі книги сучасної американської письменниці Енн Тайлер «The Beginner’s Goodbye». В основі даного дослідження лежить розгляд вказаних аспектів на прикладі образів персонажів зі згаданної книги. Досліджено особливості символізму в образах героїв епохи постмодерну через герменевтичні аспекти інтерпретації тексту на прикладі творчості Енн Тайлер. Підтвердженно нами, що символізм є однією з течій герменевтики. Опрацьовано нами багата кількість робіт відомих філосовів 20-го століття. Особливу увагу приділено головним героям, які є образами символами.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-30
PDF

Посилання

Мартін Гайдеґґер «Дорогою додому». URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Heidegger_Martin/Sutnist_movy.pdf?PHPSESSID=p6f0gefs8utkkbolou8fhjh3b5 (дата зверення: 30.10.2021).

Поль Рикёр – Библейская герменевтика. Символ. 2012. № 62.

Постмодернізм. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Литература_постмодернизма (дата звернення: 30.10.2021).

Рецензії на книгу «The Beginner’s Goodbye». URL: https://www.livelib.ru/book/1002823541-diletantskoe-proschanie-enn-tajler» (дата звернення: 30.10.2021)

Роман Гром’як «Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації» URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9138/1/Germenevtuka_monograf.pdf (дата звернення: 30.10.2021)

Тайлер Э. Дилетантское прощание / Пер. с англ. А. Сафронова. Москва : Фантом Пресс, 2018. 256 с.

Термін «Герменевтика». Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1 : А – Л. С. 220–221.

Толковый словарь русского языка. URL: http://ozhegov.textologia.ru/definit/diletant/?q=742&n=170360 (дата звернення: 30.10.2021)

Филиппова Ю. В. Черты постмодернизма в американской литературе «Новой Волны». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/cherty-postmodernizma-v-amerikanskoy-literature-novoy-volny (дата звернення: 30.10.2021)

Шлейермахер Ф. «Герменевтика». URL: https://ktds.org.ua/-/media/files/1/4/1460405536-frydryx-shleiermaxergermenevtyka2004.pdf (дата звернення: 30.10.2021)

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org (дата звернення: 30.10.2021)

Gajdegger M. (2007) Dorogoyu dodomu [On the way home]. Lviv: Litopys, p. 6.

Rykёr P. (2012) Byblejskaya germenevtyka [Biblical hermeneutics]. Symvol [Symbol] (electronic journal), no. 62. Available at: https://esxatos.com/rikyor-bibleyskaya-germenevtika-simvol-62-2012 (accessed 30 November 2021)

Postmodernizm [Postmodernism]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Литература_постмодернизма (accessed 30 November 2021)

Recenziyi na knygu [Book reviews «The Begginer’s Goodbye»]. Available at: https://www.livelib.ru/book/1002823541-diletantskoe-proschanie-enn-tajler» (accessed 30 November 2021)

Grom'yak R. (2006) Germenevtyka i problemy literaturoznavchoyi interpretaciyi [Hermeneutics and problems of literary interpretation]. Ternopil: Redakcijno-vydavnychyj viddil TNPU.

Tajler E. (2018) Dyletantskoe proshhanye [The Begginer’s Goodbye]. Moscow: Fantom Press, p. 256.

Kovaliv Yu. (2007) Literaturoznavcha encyklopediya [Literary encyclopedia]. Kyiv: VCz «Akademiya», pp. 220-221.

Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. Available at: http://ozhegov.textologia.ru/definit/diletant/?q=742&n=170360 (accessed 30 November 2021)

Filippova Yu. V. Cherty postmodernizma v amerikanskoy literature «Novoy Volny» [Traits of Postmodernism in American Literature of the "New Wave"]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/cherty-postmodernizma-v-amerikanskoy-literature-novoy-volny (accessed 30 November 2021)

Shleyermakher F. (2004) Germenevtika [Hermeneutics]. St. Petersburg: «Evropeyskiy Dom».

Cambridge Dictionary. Available at: https://dictionary.cambridge.org (accessed 30 November 2021)