ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ ПІДГОТОВКИ ДО ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

адаптація
соціально-психологічна адаптованість
готовність до шкільного навчання
молодший шкільний вік
внутрішня позиція школяра

Як цитувати

Мельничук, М., & Рева, М. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ ПІДГОТОВКИ ДО ШКОЛИ. Молодий вчений, 12 (100), 131-135. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-29

Анотація

У статті надається характеристика проблеми адаптації та психологічних особливостей молодших школярів, специфіки психологічної готовності до шкільного навчання та впливу попереднього досвіду дитини на успішність адаптування до умов навчання у школі. Охарактеризовано основні принципи та вимоги до проведення емпіричного дослідження у психології, а також подано опис методичних основ та психодіагностичних методик, використаних для дослідження особливостей психологічної адаптації молодших школярів. Обгрунтовано вибір емпіричної бази дослідження. Також наводиться опис результатів проведеного емпіричного дослідження особливостей соціально-психологічної адаптації молодших школярів. Проаналізовано, що першокласники, які навчалися в дошкільних закладах до вступу до школи, краще адаптовані до навчання, характеризуються яскраво вираженою позицією школяра та емоційним комфортом під час спілкування у шкільному колективі. Натомість першокласники, які не відвідували дошкільний навчальний заклад, менш адаптовані до школи, характеризуються нижчим рівнем навчальних умінь та емоційним дискомфортом під час навчання у школі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-29
PDF

Посилання

Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. Москва : Медицина, 2006. 272 с.

Козлякина Е.Н. К вопросу социализации и социально-психологической адаптации младших школьников. Нижневартовск: Издво НГУ, 2018. С. 466–471.

Кочерга О. Дезадаптованість. Психолог. 2002. № 4. С. 14–21.

Шевандрин Н.И. Основы психологической диагностики : учеб. для студ. высш. учеб. заведений: Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. Ч. 3. 336 с.

Aleksandrovskiy Yu.A. (2006) Sostoyaniya psihicheskoy dezadaptatsii i ih kompensatsiya [States of mental maladaptation and their compensation]. Moscow: Meditsina. (in Russian)

Kozlyakina E.N. (2018) K voprosu sotsializatsii i sotsialno-psihologicheskoy adaptatsii mladshih shkolnikov [On the issue of socialization and socio-psychological adaptation of primary school children]. Nizhnevartovsk: Izdvo NGU. (in Russian)

Kocherga O. (2002) DezadaptovanIst [Disadaptation]. Psychologist, no. 4, pp. 14–21.

Shevandrin N.I. (2003) Osnovyi psihologicheskoy diagnostiki [Fundamentals of psychological diagnosis]. Moscow: VLADOS. (in Russian)