ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
PDF

Ключові слова

податок на додану вартість
оподаткування
державна підтримка
агропромисловий сектор

Як цитувати

Луценко, І., & Дашян, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. Молодий вчений, 12 (100), 84-86. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-18

Анотація

У статті досліджено окремі особливості оподаткування аграрного сектору економіки податком на додану вартість. Проаналізовано економічний та фіскальний ефект зниження податку на додану вартість згідно закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» скасовують ставку 14 % та відновлюють ставку ПДВ на рівні 20%, прийнятим Верховною Радої України у 2020 році. Проведено аналіз позитивних та негативних наслідків прийняття відповідного законодавчого акту та зменшення податкового навантаження на агропромисловий сектор, а також на окремі види діяльності аграрних підприємств. Наведено приклади діяльності аграрних підприємств та агрохолдингів в умовах після прийняття податкових змін 2020 року та до прийняття зменшеної ставки. Надано та проаналізовано текст законопроектів, що були прийняті та розглянуті Верховною Радою України. Порівняно попередні системи оподаткування податком на додану вартість аграрних підприємств та агропромислових комплексів. Надано пропозиції з покращення системи оподаткування податком на додану вартість.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-18
PDF

Посилання

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» (документ №1115-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-IX#Text (дата звернення: 29.11.2021).

Оніщенко В. ПДВ для сільгоспвиробників. Головбух. 2021. URL: https://www.golovbukh.ua/article/8675-pdv-dlya-slgospvirobnikv-2021. (дата звернення: 29.11.2021)

Зниження ставки ПДВ для агросектору до 14%. Agropolit.com. 2021. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/859-znijennya-stavki-pdv-dlya-agrosektoru-do-14-borotba-zi-skrutkami-chi-preferentsiya-v-80-120-mln-pererobniku-sonyashniku (дата звернення: 29.11.2021).

Зануда А. ПДВ для аграріїв знизили. Чому виграють агрохолдинги та скільки втратить бюджет. BBC News Україна. 2021. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55395029 (дата звернення: 29.11.2021).

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» (документ № 1600-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1600-20#Text (дата звернення: 29.11.2021).

Податковий кодекс України. Кодифікований. Всеукраїнська професійна газета «Все про бухгалтерський облік». 2018. Спецвипуск № 437 за 31.01.2018 р. № 9–10. 468 с.

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo stavky podatku na dodanu vartist z operatsii z postachannia okremykh vydiv silskohospodarskoi produktsii» (dokument №1115-IX). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-IX#Text

Onishchenko, V. (2021) PDV dlia silhospvyrobnykiv. Holovbukh. Published. Retrieved from: https://www.golovbukh.ua/article/8675-pdv-dlya-slgospvirobnikv-2021

Agropolit.com (2021) Znyzhennia stavky PDV dlia ahrosektoru do 14%. Retrieved from: https://agropolit.com/spetsproekty/859-znijennya-stavki-pdv-dlya-agrosektoru-do-14-borotba-zi-skrutkami-chi-preferentsiya-v-80-120-mln-pererobniku-sonyashniku.

Zanuda, A. (2021) PDV dlia ahrariiv znyzyly. Chomu vyhraiut ahrokholdynhy ta skilky vtratyt biudzhet. BBC.Com. Retrieved November 29, 2021, from: https://www.bbc.com/ukrainian/features-55395029

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo stavky podatku na dodanu vartist z operatsii z postachannia okremykh vydiv silskohospodarskoi produktsii» (dokument № 1600-IX). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1600-20#Text

Vse pro bukhhalterskyi oblik (2018, January 31). Podatkovyi kodeks Ukrainy. Kodyfikovanyi. Vseukrainska Profesiina Hazeta «Vse pro Bukhhalterskyi Oblik», 468 р.