ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
PDF

Ключові слова

дистанційний менеджмент
менеджмент персоналу
менеджмент
комунікація
мотивація

Як цитувати

Збрицька, Т., & Дашян, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 . Молодий вчений, 12 (100), 79-83. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-17

Анотація

У статті досліджено перехід підприємств у час коронавірусної кризи 2020-2021 років до роботи у дистанційному чи віддаленому режимі, окремо висвітлено перехід менеджменту персоналу до віддаленого способу роботи з працівниками. Актуальність теми визначено нещодавніми змінами роботи більшості підприємств в умовах пандемії COVID-19. Наукова новизна статті визначена практичними рекомендаціями з менеджменту підприємства в умовах дистанційної роботи. Проаналізовано основні переваги та недоліки роботи у ремоут-режимі, надано приклади позитивних та негативних сторін сучасних процесів в умовах пандемії та локдаунів. Окрім цього було зазначено щодо можливості проводити подальші реформи менеджменту персоналу на дистанційній основі та підприємств навіть після закінчення коронавірусної пандемії. Надано практичні пропозиції для імплементації реформ та покращення діяльності підприємства з утримання та мотивації співробітників. Запропоновано поради з управління персоналом, установлення цілей та задач працівників й активної допомоги в адаптації персоналу до дистанційної роботи. Також висвітлено методи боротьби з професійним вигоранням та немотивованістю працівників. Запропоновано більш ефективні комунікації між управлінським персоналом, відділом кадрів (HR-департаментом) та рядовими працівниками компаній.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-17
PDF

Посилання

Ковшова І.О., Ілько Л.М. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 2. С. 21–27.

Кравчук О., Варіс І., Заривних К. Цифрові технології менеджменту персоналу: тенденції та виклики в умовах пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. № 26. С. 1–10.

A guide to managing and supporting remote workers // Chartered Institute of Personnel and Development. 2021. URL: https://www.cipd.co.uk/Images/line-manager-guide-remote-working_tcm18-90004.pdf.

Guidance for Managers: Managing Your Team Remotely // University of Cambridge. 2021. URL: https://www.hr.admin.cam.ac.uk/files/managing_your_team_remotely.pdf.

Remote Work: the Road to the Future // Deloitte. 2021. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-remote-work-the-road-to-the-future.pdf.

Ndletyana D. Whitepaper: Remote working / University of Pretoria. Gordon Institute of Business Science. 2020. URL: https://www.gibs.co.za/about-us/faculty/documents/whitepapers/erasmus_remote%20working.pdf.

Managing remote workers // Federation University. 2020. URL: https://federation.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/485037/Managing-remote-workers-manager-toolkit.pdf.

Kovshova, I.O., & Ilko, L.M. (2017) Orhanizatsiia dystantsiinoho menedzhmentu na pidpryiemstvi. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, 2, 21–27.

Kravchuk, O., Varis, I., & Zaryvnykh, K. (2021) Tsyfrovi tekhnolohii menedzhmentu personalu: Tendentsii ta vyklyky v umovakh pandemii COVID-19. Ekonomika ta Suspilstvo, 26, 1–10.

Chartered Institute of Personnel and Development (2021) A guide to managing and supporting remote workers. Available at: https://www.cipd.co.uk/Images/line-manager-guide-remote-working_tcm18-90004.pdf

University of Cambridge (2021) Guidance for managers: Managing your team remotely. Available at: https://www.hr.admin.cam.ac.uk/files/managing_your_team_remotely.pdf

Deloitte (2021) Remote Work: the Road to the Future. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-remote-work-the-road-to-the-future.pdf

Ndletyana, D. (2020) University of Pretoria. Gordon Institute of Business Science. Whitepaper: Remote working. Available at: https://www.gibs.co.za/about-us/faculty/documents/whitepapers/erasmus_remote%20working.pdf

Federation University (2020) Managing remote workers. Available at: https://federation.edu.au/data/assets/pdf_file/0009/485037/Managing-remote-workers-manager-toolkit.pdf.