ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
PDF

Ключові слова

іншомовні запозичення
переклад
англійська мова
китайська мова
українська мова
модернізація
сучасні поняття

Як цитувати

Ільченко, Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ. Молодий вчений, 12 (100), 58-61. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-12

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню іншомовних запозичень у сучасній англійській мові та способам їх передачі у період сьогодення. В цій роботі проведено загальний огляд іншомовних запозичень, визначені фактори, які впливають на їх утворення, наведені дані с дослідження сфери використання іншомовних запозичень, з метою ознайомлення з ними. Отже протягом останніх десятирічь, підходи до аналізу перекладу змінюються раз-у-раз та виринає безліч сучасних понять у сфері перекладу, що потребує від знавців мови, перекладачів, лінгвістів та науковців усвідомленості з новими спрямуваннями у галуззі перекладу. У період сьогодення ця проблема стає надзвичайно актуальною посеред лінгвістів та перекладачів, через те, що вимогам модернізованого світу повинні підходити фахівці та спеціалісти, які є обізнаними саме у трьох мовах, а точніше: у мові вхідній (мова оригіналу), в нашій роботі це іноземна мова, в особливості китайська; цільовій мові, у нас це – англійська мова, і українській мові, яка потребує адаптації і порівняння мовних одиниць вищезгаданих мов. У процесі дослідження перекладу, слід звернути увагу на особливості китайськомовної термінології, тому що цей різновид перекладу – специфічний, що потребує повної відповідальності. Переклад іншомовних запозичень певної сфери має здійснювати лише досвідчений у цій сфері спеціаліст, який володіє її особливостями та досконало орієнтується у сучасних віяннях перекладацького поприща.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-12
PDF

Посилання

Богаченко Н.Г. История восточноазиатских заимствований в английском языке. «Библиотека диссертаций». Владивосток, 2004.

Реформатский А.А. Введение в языковедение. Учебник для вузов / Под ред. В.А. Виноградова. 5-е изд. Москва : Аспект Пресс, 2004.

Durkin P. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford University Press, 2014. 512 p.

Doi S., Japanese Loanwords Found in the Oxford English Dictionary and Kæmpfer’s the History of Japan. 2013. 197 p.

Yuan Jia Hua and 袁家骅, Journal of Chinese Linguistics, Vol. 9, No. 2 (JUNE 1981), pp. 244-286 (43 pages) Published By: The Chinese University of Hong Kong Press.

Оксфордський словник англійської мови. URL: http://www.oed.com/

Bogachenko N.G. (2004) Istorija vostochnoaziatskih zaimstvovanij v anglijskom jazyke. Biblioteka dissertacij. Vladivostok.

Reformatskij A.A. (2004) Vvedenie v jazykovedenie. Uchebnik dlja vuzov / Pod red. V.A. Vinogradova. 5 izd. Moskva: Aspekt Press.

Durkin P. (2014) Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford University Press, 512 p.

Doi S. (2013) Japanese Loanwords Found in the Oxford English Dictionary and Kæmpfer’s the History of Japan. 2013. 197 p.

Yuan Jia Hua and 袁家骅, (1981) Journal of Chinese Linguistics, vol. 9, no. 2, pp. 244-286 (43 pages) published by: The Chinese University of Hong Kong Press.

Oksfordskyi slovnyk anhliiskoi movy. URL: http://www.oed.com/