ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦЕРКОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ПІСЕННОГО ВИКОНАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ
PDF (Англійська)

Ключові слова

Центральна Україна
Черкаський регіон
народний хор
церковні навчальні заклади
професіоналізація аматорського співу

Як цитувати

Пиж’янова, Н., Куценко, С., & Опацький, І. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦЕРКОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ПІСЕННОГО ВИКОНАННЯ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ. Молодий вчений, 8 (72), 202-204. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-43

Анотація

У статті розкривається роль церковних осередків у процесі поширення музичної освіти в Центральній Україні. Вказується, що у Центральній Україні активізація процесу формування мережи освітніх закладів на базі церковних установ припадає на другу половину XVI століття. Музична освіта у таких закладах являла собою синтез академічного (світського та церковного) та фольклорного (народного) музикування. Зазначається, що музична освіта другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Черкаському регіоні мала окремі ознаки професійної освіти. Проаналізована діяльність церковних та церковнопарафіяльних хорових колективів Черкаського регіону. Встановлено, що музична освіта, зокрема, хорове виконавство розповсюджувалось, переважно, через навчальні заклади духовного спрямування, при яких утворювались ансамблі та хорові колективи. Зазначається, що функціонування розгалуженої мережі церковних освітніх осередків сприяла розвитку музичної грамотності серед населення, створила передумови для творчої самореалізації, підвищила загальний культурний рівень. Проаналізована практика функціонування окремих хорових колективів утворених на базі церковних закладів освіти. Зазначається, що взаємодія церковної та світської, народної традицій співу сприяла формуванню нової манери. Вказується, що репертуар церковних хорів доповнювався духовними народними піснями, творами календарно-обрядового циклу. Зазначається, що гастрольна діяльність хорових колективів популяризувала нову манеру співу за межами Центральної України. Зроблено висновок, що діяльність хорових колективів сприяла професіоналізації хорового виконавства Черкаського регіону. Діяльність духовних освітніх осередків створила передумови для розвитку музичної культури Черкаського регіону. Визначено перспективи подальших досліджень, які полягають у вивченні діяльності професійних народних хорових колективів різних регіонів України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-43
PDF (Англійська)

Посилання

Ferzoco G. (2000). Medieval Monastic Education. London snd New York: Leicester University Press.

Ritzarev M. (2006). Eighteenth-Century Russian Music. London: Routledge. doi: https://doi.org/10.4324/9781315094601

Murzina O. (2014). Serednia Naddniprianshchyna v istorychnomu konteksti formuvannia tradytsii problemy etnomuzykolohii [Middle Dnipro region in the historical context of the formation of the tradition]. Problem of ethnomusicology, no. 9, pp. 12–38. (in Ukrainian)

Bondar E. (2013). Henezys profesiinoho khorovoho vykonavstva vid vytokiv do XVIII stolittia [The Genesis of Professional Choral Performance: From Origins to the seventeenth century]. Composer creativity and musical performance. Scientific Bulletin of Tchaikovsky, no. 107, pp. 104–115. (in Ukrainian)

Palomnicheskaja jekskursija cerkovnogo hora m. Ivanek Umanskogo uezda [Pilgrimage excursion to the church choir in Ivanky district of the Uman district] (1912). Kiev diocesant sheets, no. 27. (in old Russian)

Kuznets T. (2006). Pravoslavne dukhovenstvo Umanshchyny XIX – pochatku XX stolittia [The Orthodox clergy of the Uman region of the XIX – early XX centuries]. Kyiv : Publishing and Printing Center “Kyiv University”. (in Ukrainian).

Mudryk V. (2011). Narodnist tserkovnoparafiialnoi shkoly v Ukraini XVIII – XIX stolit [Nationality of the Church-Parochial School in Ukraine of the XVIII – XIX Centuries]. Topical Problems of the History, Theory and Practice of Art Culture. no. 26, pp. 169–177. (in Ukrainian)

Pyzhianova N. (2016). Okremi aspekty dukhovnoi muzyky Porfyriia Demutskoho [Selected Aspects of Porphyryi of Demutskyi's Spiritual Music]. The Ethnology Notebooks, no. 1, pp. 195–200. (in Ukrainian)