НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТО-АКТИВАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
PDF

Ключові слова

крипто-акиви
криптовалюта
оподаткування операцій з крипто-активами
блокчейн
цифрові фінансові активи
податок на доходи фізичних осіб
податок на прибуток підприємств
податок на приріст капіталу

Як цитувати

Яцик, Т. (2019). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТО-АКТИВАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Молодий вчений, 8 (72), 136-140. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-31

Анотація

На сьогодні зростає актуальність питань правового статусу крипто-активів, їх оподаткування та місця у фінансовій системі, тому вони потребують детального дослідження із урахуванням міжнародного досвіду та здобутків. На сьогодні у світі не розроблено єдиного підходу до оподаткування крипто-активів, через відсутність узгодженого визначення поняття крипто-активів та криптовалюти, як найбільшого їх виду. Разом з цим, Україна увійшла у топ-10 країн світу за кількістю користувачів криптовалюти, а щоденні обсяги торгів нею з використанням гривні досягли 1,9 млн. доларів США. Легалізація крипто-активів сприятиме розвитку інвестиційного клімату в країні, дозволить зробити крипто-ринок більш прозорим, підвищить довіру інвесторів до крипто-бірж, а також дасть можливість створити нове джерело надходжень до державного бюджету. У статті наведено порівняльну характеристику оподаткування крипто-активів в різних країнах світу та в Україні; сформовано пропозиції щодо удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази та податкового законодавства у сфері регулювання крипто-активів на основі закордонного досвіду та практики та проаналізовано наслідки сформованої податкової політики для України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-31
PDF

Посилання

Зелена книга регулювання ринку криптовалют / BRDO Офіс ефективного регулювання. Київ, 2018. URL: https://cdn.regulation.gov.ua//on.gov.ua.pdf (дата звернення: 18.08.2019).

Оподаткування операцій з криптовалютами: Мінфін у пошуках істини. Вісник Державної фіскальної служби України. Київ, 2018. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100010365-opodatkuvannya-operatsiy-z-kriptovalyutami-minfin-u-poshukakh-istini (дата звернення: 18.08.2019).

Яцик Т.В. Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку. Молодий вчений. 2019. №2(66). C. 295–298.

Coinmarketcap. 2019. URL: https://coinmarketcap.com/ru/charts/ (дата звернення: 18.08.2019).

ORS CryptoHound. From 0% to 55%: a Brief Guide to Cryptocurrency Taxation Around the World. 2019. URL: https://hackernoon.com/from-0-to-55-a-brief-guide-to-cryptocurrency-taxation-around-the-world-f3953cd74e58 (дата звернення: 18.08.2019).

BRDO (2018). Zelena knyha rehuliuvannia rynku kryptovaliut [Green paper of market regulation of cryptocurrency]. URL: https://cdn.regulation.gov.ua//on.gov.ua.pdf (application date: 18.08.2019).

Opodatkuvannia operatsii z kryptovaliutamy: Minfin u poshukakh istyny [Taxation of cryptocurrency transactions: Finance Ministry in search of truth]. Visnyk Derzhavnoi Fiskalnoi Sluzhby Ukrainy. Kyiv, 2018. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100010365-opodatkuvannya-operatsiy-z-kriptovalyutami-minfin-u-poshukakh-istini (application date: 18.08.2019).

Yatsyk T.V. (2019). Poniattia krypto-aktyviv u systemi finansovoho obliku [Concept of crypto-assets in the financial accounting system] Molodyi vchenyi, vol. 2, no. 66, pp. 295–298.

Coinmarketcap (2019). URL: https://coinmarketcap.com/ru/charts/ (application date: 18.08.2019).

ORS CryptoHound. From 0% to 55%: a Brief Guide to Cryptocurrency Taxation Around the World. 2019. URL: https://hackernoon.com/from-0-to-55-a-brief-guide-to-cryptocurrency-taxation-around-the-world-f3953cd74e58 (application date: 18.08.2019).