ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
PDF

Ключові слова

огляд місця події
документи
рукописні записи
почерк
тексти
підписи
злочинці

Як цитувати

Хлівняк, О. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ. Молодий вчений, 8 (72), 121-124. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-28

Анотація

Одним із негативних результатів останньої реформи, проведеної в Національній поліції України, стало те, що пройшов розділ кадрів експертного підрозділу. Основна частина найбільш досвідчених фахівців залишились працювати в Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах МВС України, інша частина з меншим досвідом працює у підрозділах поліції в якості інспекторів-криміналістів. Гострою залишається проблема їх недостатньої теоретичної та практичної підготовки, професійної майстерності. Часто трапляються випадки, коли інспекторами-криміналістами з місць подій вилучається чимало речових доказів, які не мають відношення до скоєного злочину, вилучення проводять для «галочки» аби щось вилучити. Саме тому автор даної роботи вважає необхідним розробити схему профілактичних рекомендацій, які доцільно буде застосувати на практиці. Завданням даної статі є вдосконалення та розробка пропозицій щодо вилучення почеркознавчих об’єктів під час огляду місця події, які будуть мати перспективу у подальших наукових дослідженнях у сфері криміналістики. Методи дослідження, що були використані під час написання даної статі: дедукція, індукція, моделювання, аналіз, синтез, системний, теоретичний загальнонауковий метод (узагальнення та формалізація), метод об’єктивного спостереження (цілеспрямованість, наявність плану). Мета даної статті є формування пропозицій та практичних рекомендацій щодо правильності та доцільності вилучення саме почеркознавчих об’єктів, що в свою чергу дозволять значно полегшить розслідування та прискорить розкриття злочинів. Результатами є покращення якості оглядів місця події за участі у підрозділах поліції інспекторів-криміналістів. Висновки, що були зроблені в ході даної документи, на яких можуть знаходитись сліди рук, слід оглядати з дотриманням необхідних заходів безпеки, не пошкодити наявні на них сліди рук, не залишити своїх відбитків пальців, при наявності на документах слідів відбитків взуття – вони спочатку направляються на трасологічну експертизу для вирішення відповідних питань, огляд слід проводити при прямому і розсіяному освітленні, бажано з використанням лупи, з документом слід поводитися обережно: не перегинати, не робити на ньому відміток, підкреслень або написів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-28
PDF

Посилання

Меленевська Є.Ю., Свобода А.І., Шаботенко А.І. Судово-почеркознавча експертиза : Навчально-методичний посібник. Український Центр духовної культури, 2007. 280 с.

Разумов Е.А. Практичне керівництва по криміналістиці. Київ, 2011. 465 с.

Офіційний вісник України від 27.11.2015 – 2015 р., № 92, стор. 337, стаття 3148, код акта 79486/2015.

Melenevska Ye.Iu., Svoboda A.I., Shabotenko A.I. (2007). Sudovo-pocherkoznavcha ekspertyza : Navch.-metod. posib. [Forensic expertise : Educational and methodical manual]. Ukr. Tsentr dukhovn. kultury, 280 p.

Razumov E.A. (2011). Praktychne kerivnytstva po kryminalistytsi [Practical Guide to Forensics]. Kiev, 465 p.

Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 27.11.2015 – 2015 r., [Official Bulletin of Ukraine, 27.11.2015 – 2015] № 92, stor. 337, stattia 3148, kod akta 79486/2015.