ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ МОРСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ
PDF

Ключові слова

морський зв’язок
морська англійська мова
спеціалізований дискурс
дискурсивні ознаки
стандартні фрази для спілкування на морі

Як цитувати

Савватєєва, В., & Хроленко, О. (2019). ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ МОРСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ . Молодий вчений, 8 (72), 111-117. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-26

Анотація

Дана стаття присвячена зображенню основних дискурсивних особливостей англомовної морської комунікації. Базуючись на міжнародно визнаних рекомендаціях для спілкування кораблів один з одним або з береговими станціями, ця стаття досліджує шаблони та схеми повідомлень, стандартизовані конвенції, а також загальні та дискурсивні практики, що регулюють мовленнєву комунікацію на морі. У статті визначається поняття морської комунікації та зазначена роль морської англійської мови в забезпеченні безпеки та ефективності судноплавства. Також було розглянуто та визначено, що таке стандартизована морська мова. Насамкінець була застосована модель дій для аналізу етапів, що створюють комунікативний обмін у морі задля того, аби визначити основніосновні дискурсивні особливості, що переважають у цих обмінах.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-26
PDF

Посилання

Марусич А.В. Системообразующие признаки судоходного дискурса. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2015. Вип. 18. Ч. 2. С. 80–82.

Овчинников Г.М., Стрелков В.П., Кузнецов Т.В. Стандартные фразы для общения на море (IMO Standard Marine Communication Phrases). Санкт-Петербург, 2002. 374 с.

Пріміна Н.М. Мовні та соціокультурні особливості англомовного морського дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». 2018. Вип. 32. Ч. 2. С. 93–96.

Blakey T.N. English for Maritime Studies 2nd edition. London: Prentice Hall International (UK) Ltd., 1987. 303 p.

Johnson B. Some features of maritime telex service communication. English for Specific Purposes. 1995. № 14(2). Pp. 127–136.

Johnson B. English in the Global Maritime Distress and Safety System. World Englishes. 1999. № 18(2). Pp. 145–157.

Olaru I. The style of the seafaring language, the definite communicative aim of maritime language. The IMLA Newsletter. 1996. № 22. Pp. 17–23.

Pritchard B. Maritime VHF communications: standards versus practice. The 2nd IMLA Workshop on Maritime English in Asia. Dalian : Dalian Maritime University, 2000. Pp. 44–54.

Squire D. The human element. The importance of effective communication. London: A presentation to the Maritime Communications & Technology Conference. 2006. URL: https://www.he-alert.org/filemanager/root/site_assets/standalone_article_pdfs_0605-/HE00615.pdf (дата звернення: 12.07.2019).

Van Kluijven P.C. The International Maritime Language Programme. Alkmaar : Alk & Heijnen Publishers, 2003. 416 p.

Marusich A.V. (2015). Sistemoobrazuyushchie priznaki sudokhodnogo diskursa [Composing system features of the marine discourse]. International Humanitarian University Herald. Philology, vol. 2, no. 18, pp. 80–82.

Ovchinnikov G.M., Strelkov V.P., Kuznetsov T.V. (2002). Standartnye frazy dlya obshcheniya na more [IMO Standard Marine Communication Phrases]. Saint-Petersburg : Morsar. (in Russian)

Primina N.M. (2018). Movni ta sociokul'turni osoblyvosti anglomovnogo mors'kogo dyskursu [Linguistic and sociocultural features of the English maritime discourse]. International Humanitarian University Herald. Philology, vol. 2, no. 32, pp. 93–96.

Blakey T.N. (1987). English for Maritime Studies 2nd edition. London : Prentice Hall International (UK) Ltd.

Johnson B. (1995). Some features of maritime telex service communication. English for Specific Purposes, vol. 2, no. 14, pp. 127–136.

Johnson B. (1999). English in the Global Maritime Distress and Safety System. World Englishes, vol. 2, no. 18, pp. 145–157.

Olaru I. (1996). The style of the seafaring language, the definite communicative aim of maritime language. The IMLA Newsletter, no. 22, pp. 17–23.

Pritchard B. (2000). Maritime VHF communications: standards versus practice. The 2nd IMLA Workshop on Maritime English in Asia. Dalian: Dalian Maritime University, pp. 44–54.

Squire D. (2006). The human element. The importance of effective communication. London : A presentation to the Maritime Communications & Technology Conference, 2006. Available at: https://www.he-alert.org/filemanager/root/site_assets/standalone_article_pdfs_0605-/HE00615.pdf (accessed 12 July 2019).

Van Kluijven P.C. (2003). The International Maritime Language Programme. Alkmaar : Alk & Heijnen Publishers.