ПРЕСУПОЗИЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
PDF

Ключові слова

пресупозиції
імпліцитність
критичний дискурс-аналіз (КДА)
екзистенційні пресупозиції
логічні пресупозиції
ітеративна лексика

Як цитувати

Потятиник, У. (2019). ПРЕСУПОЗИЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДОНАЛЬДА ТРАМПА. Молодий вчений, 8 (72), 106-110. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-25

Анотація

В розвідці йдеться про дискурсивні особливості Дональда Трампа, зокрема про використання ним імпліцитності в формі пресупозицій. Пресупозиції тлумачаться в роботі як імпліцитна інформація, що  вбудована в експліцитно висловлену пропозицію тексту чи повідомлення. Автор вибудовує інтерпретацію пресупозиційного мовлення Трампа на засадах критичного дискурс-аналізу як однієї з із найбільш оптимальних методологічних парадигм у дослідженні політичного та ідеологічного дискурсу. Корпусом статті слугували дві промови Трампа: спершу як кандидата у президенти від Республіканської партії, а згодом як новообраного президента (інавгураційне звернення). Автор розглядає два типи  пресупозицій, до яких вдається Трамп з метою закріплення важливих для нього ідеологічних та ціннісних орієнтирів у колективній (під)свідомості: екзистенційних та логічних.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-25
PDF

Посилання

Buckledee S. The Language of Brexit: How Britain Talked its Way Out of the European Union. Bloomsbury Academic, 2018. 240 p.

Fairclough N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. Routledge, 2003. 270 p.

Fairclough N. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London : Longman, 1995. 265 p.

Full transcript of Donald Trump's acceptance speech at the RNC. Vox. July 21, 2016. URL: https://www.vox.com/2016/7/21/12253426/donald-trump-acceptance-speech-transcript-republican-nomination-transcript (accessed April 5, 2019).

Healy P. & Haberman M. 95,000 words, many of them ominous, from Donald Trump's Tongue. The New York Times. 2015. Dec. 5. URL: https://www.nytimes.com/2015/12/06/us/politics/95000-words-many-of-them-ominous-from-donald-trumps-tongue.html?_r=0 (accessed July 28, 2019).

Jeffries L. Critical Stylistics: The Power of English. MacMillan Education UK, 2010. 216 p.

Kress G., Hodge B. Language as Ideology. London : Routledge, 1993. 176 p.

Hodge B., Kress G. Social Semiotics. Ithaca, U.S. : Cornell University Press, 1988. 280 p.

Lakoff G. Trump's Twitter distraction. March 17, 2017. URL: https://georgelakoff.com/blog/ (accessed June 14, 2019).

Lakoff G. What is hate speech. Sept.14, 2017. URL: https://georgelakoff.com/blog/ (Accessed June 14, 2019).

Lakoff G. A modest proposal: #ProtecttheTruth. Jan. 13, 2018. URL: https://georgelakoff.com/blog/ (accessed June 14, 2019).

Leech G. Principles of Pragmatics. London: Taylor & Francis Ltd., 1983. 264 p.

Richardson J.E. Analysing Newspapers: An Approach From Critical Discourse Analysis. London: Red Globe Press, 2007. 280 p.

McWhorter J. The Unmonitored President. The Atlantic. July 20, 2018. URL: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/07/trump-speech/565646/ (accessed July 28, 2019).

President Donald Trump and his political discourse: ramifications of rhetoric via Twitter. Ed. M. Lockhart. New York, NY: Routledge, 2019. 226 p.

Sclafani J. Talking Donald Trump: A Sociolinguistic Study of Style. London : Routledge, 2017. 114 p.

Trump D. The Inaugural Address. Jan. 20, 2017. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (accessed May 8, 2019).

van Dijk T. Multidisciplinary CDA: A plea for diversity. Methods of Critical Discourse Analysis. Ed. R. Wodak and M. Meyer. London: Sage, 2001. Pp. 95-120.

Yule G. Pragmatics. Oxford, UK: Oxford University Press, 2001. 152 p.

Buckledee S. (2018). The Language of Brexit: How Britain Talked its Way Out of the European Union. Bloomsbury Academic.

Fairclough N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. Routledge.

Fairclough N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

Full transcript of Donald Trump's acceptance speech at the RNC. (2016). Vox. July 21, 2016. URL: https://www.vox.com/2016/7/21/12253426/donald-trump-acceptance-speech-transcript-republican-nomination-transcript (accessed April 5, 2019).

Healy P. & Haberman M. (2015). 95,000 words, many of them ominous, from Donald Trump's Tongue. The New York Times. 2015. Dec. 5. URL: https://www.nytimes.com/2015/12/06/us/politics/95000-words-many-of-them-ominous-from-donald-trumps-tongue.html?_r=0 (accessed July 28, 2019).

Jeffries L. (2010). Critical Stylistics: The Power of English. Macmillan Education UK.

Hodge B., Kress G. (1988). Social Semiotics. Ithaca, U.S. : Cornell University Press.

Kress G., Hodge B. (1993). Language as Ideology. London : Routledge.

Lakoff G. (2017). Trump's Twitter distraction. March 17, 2017. URL: https://georgelakoff.com/blog/ (accessed June 14, 2019).

Lakoff G. (2017). What is hate speech. Sept.14, 2017. URL: https://georgelakoff.com/blog/ (accessed June 14, 2019).

Lakoff G. (2018). A modest proposal: #ProtecttheTruth. Jan. 13, 2018. URL: https://georgelakoff.com/blog/ (accessed June 14, 2019).

Leech G. (1983). Principles of Pragmatics. London : Taylor & Francis Ltd.

Lockhart M. (ed.) (2019). President Donald Trump and his political discourse: ramifications of rhetoric via Twitter. New York, NY : Routledge.

Richardson J.E. (2007). Analysing Newspapers: An Approach From Critical Discourse Analysis. London : Red Globe Press.

McWhorter J. (2018). The Unmonitored President. The Atlantic. July 20, 2018. URL: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/07/trump-speech/565646/ (accessed July 28, 2019).

Sclafani J. (2017). Talking Donald Trump: A Sociolinguistic Study of Style. London : Routledge.

Trump D. (2017). The Inaugural Address. Jan. 20, 2017. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ (accessed May 8, 2019).

van Dijk T. (2001). Multidisciplinary CDA: A plea for diversity. Methods of Critical Discourse Analysis. Ed. R. Wodak and M. Meyer. London : Sage, pp. 95-120.

Yule G. (2001). Pragmatics. Oxford, UK : Oxford University Press.