БІНАРНІ СУБСТАНТИВНІ ФРАЗИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
PDF (Англійська)

Ключові слова

бінарні субстантивні фрази
ієрархія
реверсність
модифікатори
субординація
прикладка
семантичне навантаження

Як цитувати

Дроф’як, Н. (2019). БІНАРНІ СУБСТАНТИВНІ ФРАЗИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Молодий вчений, 8 (72), 94-97. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-22

Анотація

Особливу групу синтаксичних конструкцій в англійській мові становлять субстантивні фрази, які є предметом нашого дослідження. Під бінарними субстантивними фразами маємо на увазі сполучення двох іменників з одним залежним компонентом, яким може бути будь-який детермінатив, як артикль, так і присвійний займенник. Такі синтаксичні сполучення часто називають прикладками, вказуючи на номінативну функцію та вираження єдиного складного поняття. Виходячи з того, що будь-яке сполучення слів не дає суму значень, а нові значення, є всі підстави розглядати поняття, що передається бінарним субстантивним сполученням, як співвідносне з тим поняттям, яке виражене ключовим словом, але більш конкретизоване. У статті досліджено особливості бінарних субстантивних фраз у сучасній англійській мові. Неабияка увага приділена морфо-синтаксичним, семантичним та прагматичнм характеристикам цих конструкцій. Розглянуто питання ієрархічних відношень між компонентами цих структур, зокрема ревесності та відповідному впливу на семантичне навантаження. З’ясовано, що головний елемент у такій фразі можна визначити за допомогою дії опущення одного з них. На тлі цього дослідження встановлено, що жоден із складових компонентів конструкції не є визначальним. Обидва елементи можуть використовуватися незалежно для позначення однієї і тієї ж сутності, а смислове відношення між ними є модифікацією. Виділено структурні компоненти, особливо прикметники, які виступають модифікаторами власних іменників у бінарних субстантивних фразах. Аналіз службових слів у структурі бінарних субстантивних фраз показує, що детермінативи є їх повноцінними компонентами, котрі сполучаються з іменником для вираження кількісних, посесивних та класифікаційних відношень. Будучи основним критерієм утворення денотативних субстантивних фраз, вони виступають референтами ситуативної дійсності та кванторами її існування. Більше того, субстантивні бінарні фрази сприяють збільшенню інформаційного навантаження будь-якого тексту за допомогою компонентів-модифікаторів, які не тільки номінують відповідне явище, але й максимально описують його.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-22
PDF (Англійська)

Посилання

Kveselevych D.I. (1983). Integratsija slovosochetanija v sovremennom anglijskom jazyke [The integration of word combination in modern English]. Kуjіv : Vyshcha shkola. (in Russian)

Levytslyj A.E. (1998). Funktsyonalnyje podkhody k klacifikatsiji jedinits sovremennovo anglijskavo jazyka [Functional approaches to the classification of elements of modern English]. Kijev : Kievskij gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet. (in Russian)

Smirnitskij A.I. (2007). Sintaksis anglijskoho jazyka [Syntax of English]. Moskva. (in Russian)

Bradford T. (2002). The Elements of Figurative Language. London : Prentice Hall.

Keizer E. (2007). The English Noun Phrase. Cambridge : Cambridge University Press.

Leech G.A. (1994). Communicative Grammar of English. London : Longman.

Quirk R.A. (1990). Student’s Grammar of the English Language. London : Longman.

London: Language (2006). Phrasal or Lexical constructions. London : Language.

Radford A. (1996). Transformation Grammar. Cambridge : Cambridge University Press.

Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке. Київ : Вища школа, 1983. С. 15–17.

Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке. Київ : Вища школа,1983. С. 15–17.

Смирницкий А.И. Синтаксис английского язика : учебник для студ. фил. спец. пед. вузов / за ред. В.А. Виноградова. Москва, 2007. 286 с.

Bradford T. Stull. The Elements of Figurative Language. London : Prentice Hall, 2002. 273 p.

Keizer E. The English Noun Phrase. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 400 p.

Leech G.A Communicative Grammar of English. London : Longman, 1994. 423 p.

Quirk R.A Student’s Grammar of the English Language. London : Longman, 1990. 490 p.

Phrasal or Lexical constructions? / London : Language, 2006. Vol. 82, Number 4, Dec. p. 850–883.

Radford A. Transformation Grammar. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 625 p.