ДОСВІД КАНАДИ ЩОДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

Канада
організація навчання
освітня політика Канади
початкова освіта
провінції
система освіти

Як цитувати

Хомич, О. (2019). ДОСВІД КАНАДИ ЩОДО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Молодий вчений, 8 (72), 88-93. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-21

Анотація

У статті висвітлено порівняльну характеристику навчання учнів у початкових школах Канади та України. Розкрито особливості освітньої політики Канади щодо організації навчального процесу у початкових школах, що функціонують у різних провінціях та на територіях цієї країни. Кожен із федеративних суб’єктів має законодавство, що забезпечує освітню політику, навчальні програми та практику початкової та середньої освіти. Охарактеризовано структуру систем початкової освіти та подано її найсуттєвіші особливості в географічних та територіально-адміністративних межах Канади. За результатами компаративного аналізу з’ясовано та подано особливості організації навчання в початкових школах та їх структур, оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до навчального простору та взаємодії з батьками в початкових школах Канади й України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-21
PDF

Посилання

Делор Ж. Освіта для майбуття. Кур’єр ЮНЕСКО. 1996. № 6. С. 4–6.

Закон України «Про освіту» (2017). Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу. URL: http://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-54.htm (дата звернення: 18.05.2019).

Криволап О.Ю. Аналіз тенденцій післядипломної підготовки вчителів початкової школи в умовах неформальної освіти. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2016. №9(5). С. 17–21. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2016.77256 (дата звернення: 06.05.2019).

CMEC. Council of Ministers of Education, Canada. URL: https://www.cmec.ca/604/Useful_Links.html (accessed 25 April 2019).

Council of Ontario Directors of Education, “Consistency in Classroom Assessment”. URL: https://www.cpco.on.ca/ProfessionalDevelopment/Resources/CCA-Final.pdf (accessed 10 April 2019).

Geraldine Gilliss, Bernie Froese-germain, Bob Mcgahey, Rick Riel. Teaching Profession. The Canadian Encyclopedia. 2012. URL: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/teaching-profession (accessed 05 Jule 2019).

Justice Laws Website. Exclusive Powers of Provincial Legislatures. Powers of the Parliament. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-4.html (accessed 17 Jule 2019).

Louis Volante. Sonia Ben Jaafar. Educational assessment in Canada. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. 2008. №15. P. 201–210.

Our Kids. Private Elementary Schools. URL: https://www.ourkids.net/private-elementary-schools.php (accessed 25 June 2019).

Public School. The Canadian public school system. Just Landed. URL: https://www.justlanded.com/english/Canada/Canada-Guide/Education/Public-Schools (accessed 25 June 2019).

Spain Exchange Country Guide. Education in Canada. URL: https://www.studycountry.com/guide/CA-education.htm (accessed 19 June 2019).

TransferWise. The Canadian education system: An overview. 2017. URL: https://transferwise.com/gb/blog/canadian-education-overview (accessed 13 Jule 2019).

Delour J. (1996). Osvita dlia maibuttia [Education for the Future]. Courier UNESCO, no. 2, pp. 4–6.

The Law of Ukraine "On Education" (2017). Article 54. Prava ta oboviazky pedahohichnykh, naukovo-pedahohichnykh i naukovykh pratsivnykiv, inshykh osib, yaki zaluchaiutsia do osvitnoho protsesu [Rights and duties of pedagogical, scientific-pedagogical and scientific workers, other persons who are involved in educational process]. URL: http://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-54.htm (accessed 18 May 2019).

CMEC. Council of Ministers of Education, Canada. URL: https://www.cmec.ca/604/Useful_Links.html (accessed 25 April 2019)

Council of Ontario Directors of Education, “Consistency in Classroom Assessment”. URL: https://www.cpco.on.ca/ProfessionalDevelopment/Resources/CCA-Final.pdf (accessed 10 April 2019).

Geraldine Gilliss, Bernie Froese-germain, Bob Mcgahey, Rick Riel. (2012). Teaching Profession. The Canadian Encyclopedia. URL: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/teaching-profession (accessed 05 Jule 2019).

Justice Laws Website. Exclusive Powers of Provincial Legislatures. Powers of the Parliament. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-4.html (accessed 17 Jule 2019).

Kryvolap O. (2016). Analiz tendentsii pisliadyplomnoi pidhotovky vchyteliv pochatkovoi shkoly v umovakh neformalnoi osvity [Analysis of the trends of post-graduate training of primary school teachers in non-formal education]. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», no. 9(5), pp. 17–21. DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4984.2016.77256

Louis Volante. Sonia Ben Jaafar. (2008). Educational assessment in Canada. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, no. 15, pp. 201–210.

Our Kids. Private Elementary Schools. URL: https://www.ourkids.net/private-elementary-schools.php (accessed 25 June 2019).

Public School. The Canadian public school system. Just Landed. URL: https://www.justlanded.com/english/Canada/Canada-Guide/Education/Public-Schools (accessed 25 June 2019).

Spain Exchange Country Guide. Education in Canada. URL: https://www.studycountry.com/guide/CA-education.htm (accessed 19 June 2019).

TransferWise. (2017). The Canadian education system: An overview. URL: https://transferwise.com/gb/blog/canadian-education-overview (accessed 13 Jule 2019).