ВИХОВАННЯ ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОРХЕСТИКИ
PDF

Ключові слова

нова українська школа
уроки музичного мистецтва
інноваційні педагогічні системи
інтонаційне мислення
орхестичне виховання

Як цитувати

Плющик, Є. (2019). ВИХОВАННЯ ІНТОНАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ОРХЕСТИКИ. Молодий вчений, 8 (72), 71-73. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-17

Анотація

Актуальним завданням на сьогодні є модернізація початкової освіти у русі підготовки нової української школи до творчого вирішення проблем, які виникають у різних сферах навчання. У зв’язку з цим зросла потреба музично-педагогічної практики в інноваційних педагогічних технологіях музичної освіти, спрямованих на розкриття та розвиток їхнього творчого потенціалу, оскільки пропоновані деякі методики викладання музичного мистецтва відстають від сучасних тенденцій і підходів. Нові технології розглядають знання, вміння і навички як засіб нестандартного розвитку цілісної особистості. Орхестичне виховання на заняттях з музичного мистецтва йде від відчуття ним звуку, який виражається в дії: русі, інтонуванні, вимові, відтворенні ритмічних формул тощо. При вивченні цього методу використовують поетичний матеріал, фольклорні та класичні музичні твори. Ця робота допомагає учням більш глибокому зануренню у рідну мову, літературу, музику, допомагає розширенню світогляду, розвитку музичного слуху й розвитку мовлення. Підґрунтям методологічних аспектів формування інтонаційного мислення молодших школярів є важливі проблеми − усвідомлення, уявлення і всотування інтонацій мови і музичного мистецтва. Результатом цих процесів є використання теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Учитель разом із дітьми може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій Учитель-орхестик повинен подолати старі стереотипи, традиційні установки, шаблони у проведенні уроку музичного мистецтва і бути готовим до педагогічної діяльності з урахуванням інноваційних надбань. Ця готовність визначається усвідомленням цих протиріч.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-17
PDF

Посилання

Дорн В. Метод Жак-Далькроза. Институт Ритмической гимнастики Жак-Далькроза. Гелерау, близ Дрездена. Москва, 1912. 30 с.

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. Москва : Музыка, 1986. 630 с.

Dorn V. (1912). Metod Jak-Dalkroza. Jacques Dalcroze method. Institute of Rhythmic Gymnastics Jacques Dalcroze. Gelerau, near Dresden. Moscow. (in Russian)

Livanova T. (1986). Istorija zapadnojevropejskoj myzuki do 1789. The History of Western European Music until 1789. Moscow : Music. (in Russian)