ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PDF

Ключові слова

молодші школярі
творча активність
мислення
творча особистість
нові рішення

Як цитувати

Плющик, Є., & Біляк, О. (2019). ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Молодий вчений, 8 (72), 68-70. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-16

Анотація

Творчий розвиток учнів початкової школи має суб'єктивні особливості, а тому не має рівного перебігу у кожної дитини. Це пояснюється генетичними задатками, серед яких широке значення мають риси характеру та особливості темпераменту, що виявляються в активності, емоційності, якостях моторики, імпульсивності, бажанні до розумового ризику, цілеспрямованості, працездатності, самостійності, оригінальності, активності. Новітня педагогіка має на меті виробити новітні наукові підмури ефективного навчання і виховання. Для цього потрібні певні дослідження суміжних наук (філософії, психології, фізіології та ін.) знання про творчість. У порядку цих знань виняткове місце обіймають методи творчого розвитку особистості та практика їх вживання, оскільки саме від дійової методики залежить результативність розвою творчих здібностей та міра сформованості щоденної стратегії суб’єкта навчання. Філософія тлумачить творчість як форму людської діяльності, у процесі якої виробляють якісно нові матеріальні та духовні вартості, та як здатність людини з продукту, наданого реальністю, створювати нову дійсність, що втамовує розмаїті громадські потреби особистості. Теперішні умови, модерні завдання перед педагогікою вимагають не елементарного спостереження за проявами творчих здібностей дітей, а створення найкращих умов для творчого розвитку молодших школярів. Необхідна чітка наукова база, котра дозволила б викладачам здійснювати такий складний процес на достатньому науково-професійному рівні. Основною умов розвитку творчої особистості молодшого школяра на думку науковців, припускають взаємодію між зовнішніми й внутрішніми факторами, між генетичною зумовленістю творчої обдарованості й умовами, які дораджує навколишнє середовище.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-16
PDF

Посилання

Блонский П.П. Развитие мышления школьника. Москва : Педагогика, 1935. 205 с.

Художественное творчество и ребенок. / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. Москва, 1972. 236 c.

Blonsky P.P. (1935). Razvitie myschlenija schkolnika [The development of schoolchild thinking]. Moscow : Pedagogy. (in Russian)

Art and the child (1972). Under. ed. N.A. Vetlugina. Moscow. (in Russian)