РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ТЕОЛОГІЇ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Ключові слова

педагогічний експеримент
структурно-функціональна модель
формування готовності
бакалаври з теології
комунікативна взаємодія

Як цитувати

Дерстуганова, Н. (2019). РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ТЕОЛОГІЇ ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Молодий вчений, 8 (72), 58-62. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-14

Анотація

Статтю присвячено висвітленню результатів сформованості готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії в професійній діяльності за визначеними показниками мотиваційно-цільового, когнітивно-операційного та особистісно-рефлексивного компонентів. Доведено ефективність упровадження структурно-функціональної моделі формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії в професійній діяльності в процесі фахової підготовки, яка (за результатами дослідження) успішно апробована в ході формувального етапу педагогічного експерименту. Якісний і кількісний аналіз одержаних результатів підтверджує її результативність та доцільність впровадження при фаховій підготовці майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії в професійній діяльності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-14
PDF

Посилання

Гарькавец С.А. Психология невербального общения : учебное пособие. Северодонецк : Петит, 2015. 214 с.

Дубовицкая Т.Д. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов. Психологическая наука и образование. 2004. № 2. С. 82–86.

Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов. Москва : Эксмо, 2009. 416 с.

Райгородский ДЯ. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара : БАХРАХ-М, 2001. 672 с.

Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. Москва : Изд-во Института психотерапии, 2002. 490 с.

Gar'kavec S.A. (2015). Psihologija neverbal'nogo obshhenija : uchebnoe posobie [The psychology of non-verbal communication : reference book]. Severodoneck : Petit. (in Russian)

Dubovickaja T.D. (2004). Diagnostika urovnja professional'noj napravlennosti studentov [The analysis of the level of professional orientation of students]. Psihologicheskaja nauka i obrazovanie, no 2, pp. 82–86. (in Russian)

Karelin A.A. (2009). Bol'shaja jenciklopedija psihologicheskih testov [Large encyclopedia of psychological tests]. Moskow : Jeksmo. (in Russian)

Rajgorodskij D.Ja. (2001). Prakticheskaja psihodiagnostika. Metodiki i testy. Uchebnoe posobie [Practical psycho-diagnostics. Methodologies and tests. Reference book]. Samara : BAHRAH-M. (in Russian)

Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manujlov G.M. (2002). Social'no-psihologicheskaja diagnostika razvitija lichnosti i malyh grupp [Social-psychologacal diagnostics of the development of the person and little groups]. Moskow : Izd-vo Instituta psihoterapii. (in Russian)