МУЗИЧНІ ВИТОКИ СХІДНИХ КУЛЬТУР НА ПРИКЛАДІ ЯПОНСЬКОГО ТЕАТРУ
PDF

Ключові слова

культура Китаю
музичне мистецтво
культурні традиції
театр Японії

Як цитувати

Антошко, М. (2019). МУЗИЧНІ ВИТОКИ СХІДНИХ КУЛЬТУР НА ПРИКЛАДІ ЯПОНСЬКОГО ТЕАТРУ. Молодий вчений, 8 (72), 17-20. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-4

Анотація

Розглянуто проблему витоків музичного мистецтва та виховання у стародавньому Китаї. На основі вивчення питань з філософсько-релігійним навантаженням, знаходимо відповіді на постановку питання музичного мистецтва країн Сходу, адже саме східна філософія здійснила вплив на світогляд та культуру цих країн. В статті представлені головні періоди, що відобразили яскраві моменти у становленні культури Китаю. Також у роботі висвітлено періоди становлення японського театру Но, Кабукі та лялькового театру бунраку, які здійснили значний вплив на розвиток театрального та культурного життя не тільки Японії та Китаю, а й усіх країн Сходу. Було виокремлено історичні імена діячів, які безпосередньо вплинули на розвиток китайського мистецтва, завдяки яким були з’ясовані культурні традиції країн Сходу. Вивчення проблем театрального мистецтва, його витоків та періоду становлення. На основі вивчення даної проблематики, виявлено процеси розвитку культури Китаю.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-4
PDF

Посилання

Алкон Е. Музыкальное мышление Востока и Запада. Владивосток : Издельство Дальневосточного Университета, 1999. 128 с.

Вен Дзюнь. Жанрова система народно-пісенної культури Китаю: автореф. дис. …канд. Мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2004. 17 с.

Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. Москва : Наука, 1986. 286 с.

Иофан Н.А. Культура древней Японии. Москва : Наука, 1974. 261 с.

Садокова А.Р. Японский фольклор. Москва : ИМЛИ РАН, 2001. 256 с.

Сунь Цуньинь. Справочник хорового искусства. Шанхай : Шанхайское музыкальное издательство, 2001. 710 с.

Шнеерсон Г. Музыкальная культура Китая. Москва : Музгиз, 1952. 251 с.

Alkon E. (1999). Muzikalnoe mishlenie Vostoka i Zapada [Musical thinking of the East and West]. Vladivostok : Izdelstvo Dalnevostochnogo Universiteta. (in Russian)

Wen Jun (2004). Zanrova sistema narodno-pisennoi kultury Kutau [Genre system of folk song culture of China] (PhD Thesis). Kyiv : National Untitled M.P. Drahomanov. (in Ukrainian)

Gryshleva L.D. (1986). Formirovanie iaponskoy nazionalnoy kultyri. [Formation of Japanese national culture]. Moscow : Science. (in Russian)

Yofan N.A. (1974). Kultyra drevney Iaponii [Culture of ancient Japan]. Moscow : Science. (in Russian)

Sadokova A.R. (2001). Iaponsky folklor [Japanese folklore]. Moscow : IMLI RAS. (in Russian)

Sun Tsunin (2001). Spravochnik horovogo iskusstva [Directory of choral art]. Shanghai : Shanghai Music Publishing House. (in Ukrainian)

Shneerson G. (1952). Musikalnaia kultura Kitai [Musical Culture of China]. Moscow : Muzgiz. (in Russian)