ДРАМА Б. ШОУ «СВЯТА ІОАННА» ЯК ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ ЖІНКИ»
PDF

Ключові слова

Жанна д’Арк
документальна драма
драматургія
героїня
концепція «нової жінки»

Як цитувати

Карпіна, О., & Молька, Н. (2021). ДРАМА Б. ШОУ «СВЯТА ІОАННА» ЯК ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ ЖІНКИ». Молодий вчений, 9 (97), 110-114. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-23

Анотація

Предметом даного дослідження стала драма Б. Шоу «Свята Іоанна». У роботі відзначається історичний контекст виникнення документальної драми, спрямованої на відродження демократичного руху в суспільстві, в умовах якого виникає необхідність звернення до жіночих персоналій, які вплинули на розвиток історичних подій. Визначено основні проблеми, пов’язані з недостатньо освітленим питанням ролі жінок в історичному процесі. Охарактеризована новаторська ідея Б. Шоу, яка полягає у формуванні концепції «нової жінки», в рамках якої жінка відноситься не тільки до вирішення побутових питань, а й чий голос повинен враховуватися в суспільному розвитку. В роботі визначені причини, за якими драматург відносить Жанну д’Арк до святих. Б. Шоу розглядає Жанну як героя, до якого світ не готовий. У висновку підкреслюється, що Жанна д’Арк являє собою образ жінок, яким не дозволялося переходити за область чітко обмежених сфер діяльності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-23
PDF

Посилання

Образцова А.Г. Драматургический метод Бернарда Шоу. Москва : Наука, 1965. 315 с.

Шоу Б. Святая Иоанна. Хроника в шести частях с эпилогом. URL: https://librebook.me/saint_joan/vol1/1 (дата звернення: 25.09.2021).

Edwards Lee R. Psyche as Hero. Connecticut : Wesleyan University Press, 1984. 307 р.

Gilbert Sandra M., and Susan Gubar. The Mad Woman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven : Yale University Press, 1979. 768 р.

Jain Sangeeta. Women in the Plays of George Bernard Shaw. Delhi : Discovery Publishing House, 2006. 180 р.

Obrazcova A.G. (1965) Dramaturgicheskij metod Bernarda Shou [Bernard Shaw's dramatic method]. Moscow: Nauka. (in Russian)

Shou B. Svyataya Ioanna. Hronika v shesti chastyah s epilogom [Saint Joan, chronicle play in six scenes and an epilogue]. Available at: https://librebook.me/saint_joan/vol1/1 (accessed 25 September 2021).

Edwards Lee R. (1984) Psyche as Hero. Connecticut: Wesleyan University Press, 307 р.

Gilbert Sandra M., and Susan Gubar (1979) The Mad Woman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press, 768 р.

Jain Sangeeta (2006) Women in the Plays of George Bernard Shaw. Delhi: Discovery Publishing House, 180 р.

MacDonald Sharon et al. (1987) Ed. Images of Women in Peace and War. London: MacMillan, 260 p.

Pearson Carol, and Katherine Pope (1981) The Female Hero. New York: R.R. Bowker, 352 р.

Warner Marina (1981) Joan of Arc: The Image of Female Heroine. California: University of California Press, 388 р.