ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ КЛУБУ ДЕБАТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАНН Я ЗІ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО НАВЧАННЯ
PDF (English)

Ключові слова

дебати
метод
співпраця
діалог
комунікація

Як цитувати

Шевченко, М. (2021). ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ КЛУБУ ДЕБАТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАНН Я ЗІ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО НАВЧАННЯ. Молодий вчений, 9 (97), 106-109. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-22

Анотація

У статті наголошено, що для формування основних навичок публічного виступу на іноземній мові і розвитку комунікативної компетенції учнів, доцільно використовувати таку педагогічну технологію як дебати. Дебати являє собою сучасну педагогічну технологію, що є особливою формою дискусії, яка проводиться за певними правилами. Це цілеспрямований і впорядкований, структурований обмін ідеями, судженнями, думками. Підкреслено, що дебати в навчальному процесі зустрічаються в наступних формах: як форма уроку; як елемент уроку: актуалізація знань, організація самостійної роботи учнів, узагальнення, систематизація, закріплення навчального матеріалу, забезпечення «зворотного зв'язку»; як форма атестації та тестування учнів. Визначено, що цільові функції і можливості технології «Дебати» широкі. Соціалізуюче значення виражається в тому, що дебати є педагогічним засобом, механізмом залучення учасників до норм і цінностей громадянського суспільства, що дозволяє учням адаптуватися до умов сучасного суспільства, який передбачає вміння конкурувати, вести полеміку, відстоювати свої інтереси на основі наявних знань і вміння застосовувати ці знання. Виховне значення проявляється в тому, що дебати дозволяють учасникам виробляти самостійність оцінок, морально-світоглядну позицію і поведінкові установки. Учасники дебатів мають більш високу комунікативну культуру, здатністю знайти компроміс. Розвиваюче значення виражається в тому, що дебати дозволяють учасникам розвивати волю, пам'ять, мислення, включаючи вміння зіставляти, порівнювати, аналізувати, знаходити аналогії, самостійно добувати і аналізувати різнопланову інформацію з актуальних для людини і суспільства проблем. Дидактичне значення виражається в тому, що дебати є основою для формування у студентів загальнонавчальних умінь і практичних навичок, а також найважливіших якостей, необхідних сучасній людині. В цілому, не дивлячись на труднощі, які виникають при перших спробах адаптації дебатів до умов студентської аудиторії, при правильній організації всіх етапів роботи, ця технологія дає можливість значно підвищити мотивацію і якість придбаних учнями знань.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-9-97-22
PDF (English)

Посилання

Gorodyanenko V.G. (2002) Sotsiologiya: uch. dlya stud. vysshikh uch. zav. Kyiv: Izd. tsentr «Akademiya», 560 р.

(in Russian)

Savchenko A.Ya. (1997) Didaktika nachal'noj shkoly. Kyiv: Abris, 420 р. (in Russian)

Bose M. (2005) A text book of English Language Teaching for Indian Students. Ch. New Century Book House, 440 p.

Crystal D. (2007) English as a global language. Cambridge. Cambridge University Press. 253 p.

Gower R. (1995) Teaching Practice Handbook. L. Macmillan Heinemann, 334 p.

Kumar J. (1995) Studies in Language Testing 2. Cambridge. University Press, 150 р.

Городяненко В.Г. Социология : уч. для студ. высших уч. зав. Киев : Изд. центр «Академия», 2002. 560 с.

Савченко А.Я. Дидактика начальной школы. Киев : Абрис, 1997. 420 с.

Bose M. A text book of English Language Teaching for Indian Studentsю Ch. New Century Book House. 2005. 440 p.

Crystal D. English as a global language. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 253 p.

Gower R. Teaching Practice Handbook. L. Macmillan Heinemann. 1995. 334 p.

Kumar J. Studies in Language Testing 2. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. 150 р.