ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

професійні навички
стрілець початківець
бойова стрільба
зброя
психологічна готовність
ідеальний постріл
образ-еталон
образ-помилка

Як цитувати

Атаманенко, І., Арабаджі, О., & Мартинов, І. (2019). ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ. Молодий вчений, 9 (73), 10-12. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-9-73-3

Анотація

Сучасні умови функціонування Національної поліції України обумовлюють необхідність удосконалення навичок вмілого поводження з вогнепальною зброєю, знань правових підстав її застосування і використання в процесі виконання службово-оперативних завдань. «Вогнева підготовка» є однією з основних видів службової підготовки працівника поліції. Вона формує спеціальні знання нормативної бази умов і меж застосування вогнепальної зброї та її використання, правил і прийомів стрільби, основ тактичної та швидкісної стрільби, тактико-технічних характеристик вогнепальної зброї, її будови та призначення, балістичних характеристик та ін. У статті розглядаються деякі можливі шляхи оволодіння співробітниками МВС практичними навичками стрільби з пістолета на начальному етапі навчання, на якому у учнів формуються образ ідеального пострілу, а також образи-помилки (і способи їх усунення). Запропоновані авторські рекомендації з проведення тренувального процесу на початковому етапі підготовки, які передбачають досягнення максимального результату на завершальному етапі навчання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-9-73-3
PDF

Посилання

Гунченко Ю.О. Метод прискореної підготовки фахівців спецпідрозділів в навчально-тренувальному центрі. Вісник інженерної академії України. 2012. № 3–4. С. 55–59.

Пістряк П.В., Самсонов Ю.В., Муленко О.О. Вогнева підготовка : навч. посіб. Харків : НАНГУ, 2016. 65 с.

Gauchard G.-C, Jeandel C, PerrinP.-P. Physical and sporting activities improve vestibular afferent usage and balance in elderly human subjects. Gerontology. 2001 Sep-Oct. No 47(5). Pp. 263–270.

Point Shooting vs. Sight Shooting – The Handgun Training Problem / John M. Buol Jr. NYPD, 2009. URL: http://firearmusernetwork.com/2009/04/01/point-shooting-vs-sight-shootinghandgun-training-problem/

Конєв О.Ю. Техніка та психологія виконання пострілу. Південноукраїнський правничий часопис. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua

Hunchenko, Yu.O. (2012). Metod pryskorenoi pidhotovky fakhivtsiv spetspidrozdiliv v navchalno-trenuvalnomu tsentri [Method of accelerated training of specialists of special units in the training center]. Visnyk inzhenernoi akademii Ukrainy, no 3–4, pp. 55–59.

Pistryak, P.V., Samsonov, Yu.V., & Mulenko, O.O. (2016). Vohneva pidhotovka : navch. posib. [Fire training : educational manual]. Kharkiv : National Academy of National Guard of Ukraine.

Gauchard, G.-C, Jeandel, C., & Perrin, P.-P. (2001). Physical and sporting activities improve vestibular afferent usage and balance in elderly human subjects. Gerontology. Sep-Oct. No 47(5). Pp. 263–270.

Point Shooting vs. Sight Shooting – The Handgun Training Problem / John M. Buol Jr. NYPD, 2009. URL: http://firearmusernetwork.com/2009/04/01/point-shooting-vs-sight-shootinghandgun-training-problem/

Konyev, O.Yu. Tekhnika ta psykholohiya vykonannya postrilu [Technique and psychology of shot execution]. Pivdennoukrayinsʹkyy pravnychyy chasopys. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua