ВДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

корпоративна культура
організація
управління персоналом
стратегія
управління

Як цитувати

Бикова, А., & Бондаренко, Д. (2019). ВДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 1 (65), 202-204. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-45

Анотація

У статті розглянуто особливості корпоративної культури як важливого інструменту в системі управління персоналом підприємства. Описані механізми та інструментарій впровадження керівниками основ корпоративного управління. Авторами запропоновано алгоритм вдосконалення існуючої моделі корпоративної культури та визначено його складові. Виділено базові етапи вдосконалення існуючої корпоративної культури.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-1-65-45
PDF

Посилання

Балабанова Л. В. Управління персоналом. Підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 448 с.

Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління [текст]: підручник. / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова – Київ : «Центр учбової літератури», 2013. – 600 с.

Овчаренко М. І. Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури підприємства / М. І. Овчаренко, С. В. Червякова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №2. – С. 130–141.