СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

споживче кредитування
кредитування фізичних осіб
банк
банківська система

Як цитувати

Блащук-Дев’яткіна , Н., Беднарчук , В., & Млінцова , А. (2020). СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 4 (80), 282-285. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-58

Анотація

У статті розглянуто стан споживчого кредитування фізичних осіб банками України на сучасному етапі. Досліджено динаміку банківського кредитування протягом останніх років банками України та динаміку кредитування фізичних осіб банками. Визначено структуру банківського кредитування фізичних осіб протягом останніх років. Досліджено динаміку споживчого кредитування банками України протягом останніх років. Крім того розглянуто динаміку споживчого кредитування в розрізі термінів кредитування, де відмічено про малу частку довгострокового кредитування. Розглянуто особливості споживчого кредитування у розрізі валют кредитування протягом останніх років. Також досліджено топ-10 банків, які видають найбільшу кількість споживчих кредитів фізичним особам. Проаналізувавши особливості споживчого кредитування в Україні, визначено проблеми даного напряму та запропоновані перспективні шляхи вирішення цих проблем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-58
PDF

Посилання

Закон України «Про банки і банківську діяльність». Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. 2015. № 1. С. 3–47.

Шумелда В.М. Сучасні тенденції розвитку банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Гроші, фінанси і кредит актуальні проблеми економіки. 2016. №8 (182).

Грошово-кредитна та фінансова статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?artid=27843415 (дата звернення: 14.04.2020).

Топ-15 банків, які найактивніше кредитують українців. URL: https://minfin.com.ua/ua/credits/articles/top15-bankov-kotorye-aktivnee-vseh-kredituyut-ukraincev/ (дата звернення: 16.04.2020).

Law of Ukraine "On Banks and Banking". Legislative and regulatory acts on banking. 2015. № 1. P. 3–47.

Shumelda, V.M. (2016). Modern tendencies of development of bank lending to individuals in Ukraine. Money, Finance and Credit Actual Economic Problems, vol. №8 (182).

Monetary and financial statistics. National Bank of Ukraine. Access mode: https://bank.gov.ua/control/en/publish/article?artid=27843415 (accessed 14 April 2020).

Top 15 banks that are the most active lenders to Ukrainians. Access mode: https://minfin.com.ua/en/credits/articles/top15-bankov-kotorye-aktivnee-vseh-kredituyut-ukraincev/ (accessed 16 April 2020).