PROZORRO: ВИКЛИКИ ДЛЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇ НІ
PDF

Ключові слова

державні видатки
діджиталізація
публічні закупівлі
платформа електронних закупівель ProZorro
цифрові технології

Як цитувати

Синютка, Н., Курило, О., & Василюк, Т. (2021). PROZORRO: ВИКЛИКИ ДЛЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇ НІ. Молодий вчений, 1 (89), 191-195. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-39

Анотація

У статті розглянуто динаміку та структуру ринку державних закупівель, проаналізовано вплив електронної системи державних закупівель Prozorro на рівень корупції та бюрократії у державному секторі економіки України. Об'єктом дослідження є аналіз обсягу та структура ринку державних закупівель, кількість процедур та учасників торгів, суми заощаджень при державних закупівлях ProZorro в Україні. Авторами означено можливості застосування та моніторингу електронної системи державних закупівель як окремого інструменту фіскальної політики. Зокрема, розглянуто напрямки впливу цифровізації на прозорість та ефективність політики суспільного споживання та досліджено розвиток державної системи електронних закупівель ProZorro в Україні в умовах інноваційного цифрового напрямку, проаналізовано сервіс фінансового обліку ProZorro як ефективний спосіб централізації державних закупівель.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-39
PDF

Посилання

Public Sector Governance and Accountability Series: Public Services Delivery, edited by Anwar Shah. World Bank. Washington, DC. 2005. 220 p. DOI: 10.1596/978-0-8213-6140-5

Fisher, Ronald C. The Effects of State and Local Public Services on Economic Development. New England Economic Review. 1997. (Mar/Apr): 53–82.

Digital revolutions in public finance, editors: Sanjeev Gupta, Michael Keen, Alpa Shah, and Geneviève Verdier. Washington, DC: International Monetary Fund. 2017.343 p.

Heller P. Back to Basics – Fiscal Space: What It Is and How to Get It. Finance and Development. 2005. Vol. 42, № 2. Pp. 2–5.

Besley T., Persson T. Taxation and Development. URL: https://www.lse.ac.uk/economics/Assets/Documents/personal-pages/tim-besley/working-papers/taxation-and-development.pdf

Швабій К., Богдан Т., Котіна А., Степура М. Вимоги щодо локалізації в публічних закупівлях як інструмент підтримки національної промисловості: міжнародний досвід та пропозиції для України. Growford Institute. Київ. 2020. 62 с.

Луцик А.І., Синютка Н.Г. Використання видаткового інструменту фіскальної політики у формуванні ефективного фіскального простору України. Інноваційна економіка. 2018. № 9–10 (77). С. 171–176.

SIGMA (2015) Public Procurement Training Manual – Modules A1, A2 and A3, OECD Publishing, Paris. URL: http://www.sigmaweb.org/publications/public-procurement-trainingmanual.htm

SIGMA (2016) Division of Contracts into Lots, Brief 36, OECD Publishing, Paris.

SIGMA (2016) E-Procurement, Brief 17, OECD Publishing, Paris.

SIGMA (2016) Economic Issues in Public Procurement

Про публічні закупівлі: Закон України від 12.04. 2016 р. №1078. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19. (дата звернення: 20.01.2021).

World Bank Group. (2017) Benchmarking Public Procurement 2017: Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 economies. URL: http://bpp.worldbank.org/reports. (дата звернення: 20.12.2020).

Інформаційна система сайту Prozorro. 2020). URL: https://bi.prozorro.org/sense/app/ (дата звернення: 20.12.2020).

World Bank (2005) Public Sector Governance and Accountability. Series: Public Services Delivery. edited by Anwar Shah. Washington, DC. 220 p. DOI: 10.1596/978-0-8213-6140-5

Fisher, Ronald C. (1997) The Effects of State and Local Public Services on Economic Development. New England Economic Review (Mar/Apr): 53–82.

Digital revolutions in public finance (2017) editors: Sanjeev Gupta, Michael Keen, Alpa Shah, and Geneviève Verdier. Washington, DC: International Monetary Fund. 343 p.

Heller P. (2005) Back to Basics – Fiscal Space: What It Is and How to Get It. Finance and Development. Vol. 42, № 2. pp. 2–5.

Besley T., Persson T. (2007) Taxation and Development. Retrieved from: https://www.lse.ac.uk/economics/Assets/Documents/personal-pages/tim-besley/working-papers/taxation-and-development.pdf

Schwabiy K., Bogdan T., Kotina A., Stepura M. (2020) Requirements for localization in public procurement as a tool to support national industry: international experience and proposals for Ukraine. Growford Institute. Kyiv. 62 p.

Lutsyk A.I., Synyutka N.G (2018) Use of an expense instrument of fiscal policy in the formation of effective fiscal space of Ukraine. Innovative economy. No. 9-10 (77). рp. 171–176. (in Ukrainian)

SIGMA (2015) Public Procurement Training Manual – Modules A1, A2 and A3, OECD Publishing, Paris. Retrieved from: http://www.sigmaweb.org/publications/public-procurement-trainingmanual.htm

SIGMA (2016) Division of Contracts into Lots, Brief 36, OECD Publishing, Paris.

SIGMA (2016) E-Procurement, Brief 17, OECD Publishing, Paris.

SIGMA (2016) Economic Issues in Public Procurement. OECD Publishing, Paris.

On Public Procurement: Law of Ukraine dated 12.04. 2016 No. 10778. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19. (in Ukrainian). (accessed 20.01.2021).

World Bank Group (2017) Benchmarking Public Procurement 2017: Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 economies. Retrieved from: http://bpp.worldbank.org/reports. (accessed 20.12.2020).

Prozorro Information System (2020) Retrieved from: https://bi.prozorro. org/sense/app (in Ukrainian) (accessed 20.12.2020).