РОЛЬ ВИГАДАНИХ ШТУЧНИХ МОВ У ФОРМУВАННІ ЖАНРУ АНТИУТОПІЇ
PDF

Ключові слова

антиутопія
штучна мова
артланг
«новомова»

Як цитувати

Смирнова, Є., & Гетман, Ю. (2019). РОЛЬ ВИГАДАНИХ ШТУЧНИХ МОВ У ФОРМУВАННІ ЖАНРУ АНТИУТОПІЇ. Молодий вчений, 11 (75), 998-1000. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-214

Анотація

У статті проаналізовано роль вигаданих штучних мов у формуванні літературного жанру антиутопії. В якості прикладу були розглянуті вигадані мови «надсат» з роману Е. Берджеса «Механічний апельсин» та «новомова» з роману Дж. Оруелла «1984». Авторами статті описана історія та ідеї створення цих штучних мов, було досліджено характерні риси новостворених артлангів та основні риси використання штучних мов в літературних творах та роль, яку вони відіграють у розумінні світу, створеного письменниками. У статті стверджується, що штучні мови являються засобами комунікації, вправами для розуму, предметами ігрової діяльності. Визначено, що вигадані штучні мови можуть допомогти авторам у формуванні не тільки світу в окремому творі, але й у формуванні літературних творів антиутопічного жанру в цілому, відображаючи індивідуальність стилю автора.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-214
PDF

Посилання

Берджес Е. Заводной апельсин. Книга для чтения на английском языке. Санкт-Петербург : Корона, 2009. 288 с.

Грицанов А.А. Новейший философский словник. Москва : Книжный Дом, 2003.

Ильичёв Л.Ф. Философский энциклопедический словарь. Москва : Советская энциклопедия, 1983. 840 с.

Оруэлл Дж. 1984. Москва : Прогресс, 1989. 122 с.

Петров А. Зачем люди придумывают языки? Популярная механика. 2012. №4. С. 90–93.

Сидорова М.Ю., Шувалова О.Н. Интернет-лингвистика: вымышленные языки. Москва : 1989.ру. 2006. 185 с.

Burgess, A. Mechanical Orange. A book for reading in English. Saint-Petersburg, Crown. 2009. 288 p.

Gritsanov A. The latest philosophical vocabulary. Moscow, Knizhnii Dom, 2003.

Ilyichev L. Philosophical encyclopedic dictionary. Moscow, Soviet Encyclopedia, 1983. 840 p.

Orwell, G. 1984. Moscow, Progress. 1989. 122 p.

Petrov, A. Pochemu lyudi pridumyvaiut iazyki? Populiarnaia mehanika. 2012. №4. Pp. 90–93.

Sidorova, M., Shuvalova, O. Internet lingvistika: vymyshlennyie iazyki. Moscow, 1989.ru. 2996. 185 p.