УКРАЇНСЬКІ ОЗНАКИ У ТАНЦЮВАЛЬНІЙ ВИСТАВІ «ЕНЕЇДА» ТА В ОДНОЙМЕННІЙ ПОЕМІ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
PDF

Ключові слова

Котляревський
козак
Енеїда
культура
Еней
національні
ознаки

Як цитувати

Яковлєв, І., & Луньо , П. (2019). УКРАЇНСЬКІ ОЗНАКИ У ТАНЦЮВАЛЬНІЙ ВИСТАВІ «ЕНЕЇДА» ТА В ОДНОЙМЕННІЙ ПОЕМІ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО . Молодий вчений, 11 (75), 890-893. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-188

Анотація

В умовах геополітичних змін, зміни суспільної думки набувається більш активні вимоги процесу самопізнання української нації, усвідомлення своїх корінь у формуванні власної національної культури. Саме тому постановка танцювальної вистави «Енеїда» була дуже актуальна для сучасних українців. Поема «Енеїда» автора І. Котляревського є без перебільшень одним з найвеличнішим надбанням для українського народу, культури та історії. Будучи носієм нескінчених можливостей для аналізу, дослідження, вивчення української культури – поема не втрачає своєї популярності навіть у XXI сторіччі. Засобами гумору, Котляревський зміг змалювати героїзм і силу українського козацтва, його побратимство, велику жагу народу до волі. Пошук українських національних ознак може бути нескінченим, тому що поема «Енеїда» насичена багатьма різними описами, діями, рисами характеру, українським побутом, що дає можливість, без перебільшень, вважати її поетичною енциклопедією української етнографії та культури. В статті здійснений аналіз та порівняння деяких українських національних ознак танцювальної вистави «Енеїда» та однойменної поеми І. Котляревського.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-188
PDF

Посилання

Возняк М.С. Історія української літератури. Львів, 1992. 127 с.

Енеїда. Дипломна. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Cpy5fd4QnQY (дата звернення: 20.11.2019)

Коментар до «Енеїди» Івана Котляревського та його історія. Київ, 1989, 117 с.

Котляревський І.П. Енеїда. Київ, 1989. 286 с.

Котляревський І.П. Твори. Київ. 1980 .

Степанишин Б.В. Українська література: Підруч. для 9 кл. Київ, 1993. 172 с.

Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології: збірник наукових праць / відп. ред. А.А. Бурячок. Київ, 1990. 208 с.

Ноулс Е.В. Оксфордський словник цитат, Оксфорд, 1928. 2387 с.

Wozniak, M.S. (1992). Istoriya Ukrayinskoyi. Literatury [History of Ukrainian. Literature]. Lviv, 127 p. (in Ukrainian)

Eneyida. Diplomna robota. //YouTube: Website. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Cpy5fd4QnQY. (accessed: 20.11.2019).

Stavitsky, O.V. (com.); Basilevich O.A. (fig.) (1989). Komentar do Eneyidy Ivana Kotlyarevskoho ta yoho istoriya. [Commentary on Ivan Kotlyarevsky's "Aeneid" and its history]. Kyiv, 117 p. (in Ukrainian)

Kotlyarevsky, I.P. (1989). Eneyida [Aeneid] Kyiv, 286 p. (in Ukrainian)

Kotlyarevsky, I.P. (1980). Tvory [Works]. Kyiv: Dnipro, 380p (in Ukrainian)

Stepanyshyn, B.V. (1993). Ukrayinska literatura [Ukrainian Literature] Kyiv, 172 p. (in Ukrainian)

Buryachok, A.A. (ed.) (1990). Tvorchist’ Ivana Kotlarevskoho v konteksti suchasnoi filologiyi [Ivan Kotlyarevsky's Creativity in the Context of Modern Philology]. Kiev, 208 p. (in Ukrainian)

Knowles, E.V. (ed) (1928). The Oxford Dictionary of Quotations, Oxford, 2387 p.