БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТЕХНІК ІМПРОВІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ТАНЦІ
PDF

Ключові слова

сучасний танець
імпровізація
контактна імпровізація
Вільям Форсайт
Охад Нахарін
Стів Пекстон

Як цитувати

Тураш, Д., & Домазар, С. (2019). БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТЕХНІК ІМПРОВІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ТАНЦІ. Молодий вчений, 11 (75), 866-871. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-184

Анотація

У статті визначено поняття «імпровізація», природу цього явища в мистецтві. Вивчено питання зародження перших проявів імпровізації в творчості митців танцю модерну і постмодерну, зокрема розглянуто такі постатті як Лої Фуллер, Айседора Дункан, Рудольф фон Лабан, Мері Вігман, творчість хореографів, які працювали при церкві Джадсон (Нью-Йорк). Описанно концепції і підходи таких технік імпровізації як техніки Вільяма Форсайта, Охада Нахаріна, Стіва Пекстона. А також зіставлено між собою ці три техніки імпровізації, щоб зрозуміти різницю між ними, яка проявляється в підходах до роботи тіла, участі розуму, свідомості і уяви в імпровізації, в особливостях процесу, а також в можливостях, які з’являються в танцівників після практикування імпровізації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-184
PDF

Посилання

Арие Бурштейн. Танец «Контактная импровизация». Prossec work. Международный институт процесс-ориентированной психологии и психотравматологии. URL: http://www.mipopp.com/index.php/mediateka/media3/raznoe/76-ki (дата звернення: 19.11.2019).

Вільям Форсайт. Біографія. Тotem dance school. 2017. URL: https://www.totemdancegroup.com.ua/uiljam-forsajt-biografija/ (дата звернення: 16. 11.2019).

Вільям Форсайт. Геометрія танцю. Totem dance school. 2017. URL: https://www.totemdancegroup.com.ua/uiljam-forsajt-geometrija-tanca/ (дата звернення: 17.11.2019).

Грек В.А. Імпровізація в хореографії: поліаспектність проявів. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. С. 466.

Коновалова Г.О. Контактна імпровізація як елемент вдосконалення професійної майстерності танцівника. URL: file:///Users/taras_tuchapskyi/Downloads/Vknukim_myst_2011_25_10.pdf (дата звернення: 20.11.2019).

Cтив Пекстон. Заметки о внутренней техники. URL: http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/paxton2.htm (дата звернення: 19.11.2019).

Elizabeth Waterhouse. Technological artifacts: the transmission of William Forsythe’s choreographic knowledge. Congress on research in dance (CORD) 40th Annual Conference choreographies of migration: patterns of global mobility. Barnard College, New York City. 2007. P. 4.

Gaga people. Dancers. Creator and choreographer Ohad Naharin. 2018. URL: https://www.gagapeople.com/en/ (дата звернення: 17.11.2019).

Hilde Rustad. Contact improvisation and dance narratives – body memory and embodied knowledge. PÅ Spissen forskning. Dance Articulated, special issue bodily learning, 2019. №2. 29 p.

Juan Siliezar. With twisting and floating movements, Harvard Gaga dance course teaches students and community members to listen to their bodies. The Harvard gazette, 2019. URL: https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/04/harvard-gaga-dance-course-teaches-students-to-listen-to-their-bodies/ (дата звернення: 18.11.2019).

Lynne Anne Blom, L. Tarin Chaplin. The moment of movement: dance improvisation. University of Pittsburgh Pre, 1988. 256 p.

Steve Paxton. Small dance. 1977. URL: https://myriadicity.net/contact-improvisation/contact-improv-as-a-way-of-moving/steve-paxton-s-1977-small-dance-guidance/@@aws-content-pdfbook (дата звернення: 18.11.2019).

Arye Burshtejn. Tanecz «Kontaktnaya ymprovyzacyya» [«Dance Contact Improvisation»]. Mezhdunarodnyj ynstytut process-oryentyrovannoj psyxologyy y psyxotravmatologyy[International Institute of Process-Oriented Psychology and Psychotraumatology]. Avaible at: http://www.mipopp.com/index.php/mediateka/media3/raznoe/76-ki (accessed 19 November 2019).

Totem dance school. Vilyam Forsajt. Biografiya [William Forsyth. Biography]. (2017). Avaible at: https://www.totemdancegroup.com.ua/uiljam-forsajt-biografija/ (accessed 16 November 2019).

Totem dance school. Vilyam Forsajt. Geometriya tancyu [William Forsyth. Geometry dance]. (2017). Avaible at: https://www.totemdancegroup.com.ua/uiljam-forsajt-geometrija-tanca/ (accessed 17 November 2019).

Grek, V.A. (2019). Improvizaciya v xoreografiyi: poliaspektnist proyaviv [Improvisation in choreography: the poly-aspect of manifestations]. Bulletin of the National Academy of Art and Culture Leaders, no. 2, p. 466.

Konovalova, G.O. Kontaktna improvizaciya yak element vdoskonalennya profesijnoyi majsternosti tancivnyka [Contact іппровізація яак elemental in the near-end professional dance master]. Avaible at: file:///Users/taras_tuchapskyi/Downloads/Vknukim_myst_2011_25_10.pdf (accessed 20 November 2019).

Ctyv Pekston. Zametky o vnutrennej texnyky[ Notes on internal technology]. Avaible at: http://old.girshon.ru/www.dancetrio/Articles/paxton2.htm (accessed 19 November 2019).

Elizabeth Waterhouse (2007). Technological artifacts: the transmission of William Forsythe’s choreographic knowledge. Congress on research in dance (CORD) 40th Annual Conference choreographies of migration: patterns of global mobility. Barnard College, New York City. p. 4.

Gaga people. Dancers. Creator and choreographer Ohad Naharin (2018). Avaible at : https://www.gagapeople.com/en/ (accessed 17 November 2019).

Hilde Rustad (2019). Contact improvisation and dance narratives – body memory and embodied knowledge. PÅ Spissen forskning. Dance Articulated, special issue bodily learning. No. 2, p. 29.

Juan Siliezar (2019). With twisting and floating movements, Harvard Gaga dance course teaches students and community members to listen to their bodies. The Harvard gazette. Avaible at : https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/04/harvard-gaga-dance-course-teaches-students-to-listen-to-their-bodies/ (accessed 18 November 2019).

Lynne Anne Blom, L. Tarin Chaplin (1988). The moment of movement: dance improvisation. University of Pittsburgh Pre, p. 256 .

Steve Paxton. Small dance (1977). Avaible at: https://myriadicity.net/contact-improvisation/contact-improv-as-a-way-of-moving/steve-paxton-s-1977-small-dance-guidance/@@aws-content-pdfbook (accessed 18 November 2019).