ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. ЯК ЗАПОБІГТИ ВИГОРАННЮ ПРАЦІВНИКІВ
PDF

Ключові слова

мотивація
управління
вигорання
емоціональне вигорання
персонал
менеджери
емоції
робоче місце

Як цитувати

Тищенко, А., & Чупріна, М. (2019). ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. ЯК ЗАПОБІГТИ ВИГОРАННЮ ПРАЦІВНИКІВ. Молодий вчений, 11 (75), 750-753. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-158

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам емоційного вигорання працівників на робочому місці. Емоційне вигорання – це стан, при якому людина відчуває себе зношеною психічно через накопичений стрес від ситуації в особистому житті. Це може бути пов'язано з роботою, школою, стосунками, або може бути пов'язане з будь-яким іншим аспектом вашого життя. Вигорання може бути дуже виснажливим для переживання. Це впливає на те, як ми функціонуємо та як ми взаємодіємо з іншими людьми. Метою дослідження є дослідження емоційного вигорання працівників на робочому місці, аналіз симптомів та ознак цього стану, як це впливає на продуктивність працівників, а також, як менеджери можуть допомогти впоратись із вигоранням своїм підданим. Головним завданням даної статті є розробка порад, що допоможуть вийти із даного стану та почати роботу із новими силами, а також, поради як менеджери можуть запобігти вигоранню працівників на робочому місці.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-158
PDF

Посилання

Рон Фрідман «Найкраще місце для роботи. Мистецтво створювати чудовий діловий простір». URL: http://www.management.com.ua/books/view-books.php?id=81« (дата звернення: 20.10.2019).

Хайді Грант «Мене ніхто не розуміє». URL: http://myplanet.com.ua/?p=23097 (дата звернення: 20.10.2019).

Довгань Л.Є., Ткач В.В. Збереження та розвиток персоналу підприємств: проблеми та сучасні підходи до їх вирішення. Економіка і суспільство. 2018. №15. URL:http://www.economyandsociety.in.ua/journal-15/22-stati-15/1852-dovgan-l-e-tkach-v-v (дата звернення: 14.11.2019).

Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М.. Технології управління персоналом : навч. посіб. Київ, 2017. 528 с.

Як запобігти вигоранню працівників. URL: https://www.ciphr.com/advice/how-to-prevent-employee-burnout/ (дата звернення: 15.11.2019).

Реакція на вигорання. URL: https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/managing-workplace-issues/burnout-response (дата звернення: 15.11.2019).

Дослідження. URL: https://www.virgin.com/disruptors/over-half-uk-workers-have-experienced-burnout-their-job (дата звернення: 15.11.2019).

Професійне вигорання: як розпізнати та запобігти. URL: https://habr.com/ru/company/epam_systems/blog/353376/ (дата звернення: 17.11.2019).

Вигорання працівників. URL: https://www.insperity.com/blog/help-fight-employee-stress-15-burnout-busters/ (дата звернення: 17.11.2019.).

Ron Friedman «The best place to work. The art of creating great business space». URL: http://www.management.com/books/view-books.php?id=81 (accessed October 20, 2019).

Heidi Grant «Nobody understands me.» URL: http://myplanet.com.ua/?p=23097 (accessed October 20, 2019).

Dovgan L.E, Tkach V.V. Retention and development of enterprise staff: problems and current approaches to solving them. Economy and society. 2018. №15. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-15/22-stati-15/1852-dovgan-l-e-tkach-v-v (accessed November 14, 2019).

Gavrish O.A., Dovgan L.E., Krejdich I.M. Technologies of personnel management: textbook. tool. Kyiv, 2017. 528 p.

How to prevent burnout of employees. URL: https://www.ciphr.com/advice/how-to-prevent-employee-burnout/ (accessed November 15, 2019 р.)

The reaction to burnout. URL: https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/managing-workplace-issues/burnout-response (accessed November 15, 2019).

Research. URL: https://www.virgin.com/disruptors/over-half-uk-workers-have-experienced-burnout-their-job (accessed November 15, 2019).

Professional burnout: how to recognize and prevent it. URL: https://habr.com/company/epam_systems/blog/353376/ (accessed November 17, 2019).

Employee burnout. URL: https://www.insperity.com/blog/help-fight-employee-stress-15-burnout-busters/ (accessed November 17, 2019).