ТЕХНОЛОГІЯ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ ГЕОГРАФІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

економічні знання
учні
технологія групової діяльності
профільний рівень навчання
старша школа
урок

Як цитувати

Покась, Л., & Юрченко , В. (2019). ТЕХНОЛОГІЯ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ ГЕОГРАФІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ. Молодий вчений, 11 (75), 715-718. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-152

Анотація

У статті акцентовано увагу на те, що групова форма навчання спроможна створити оптимальні освітні умови для навчальної діяльності учнів профільної школи, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей особистості і, тим самим, підвищити рівень навчальних досягнень з географії та економіки в контексті реалізації завдань Нової української школи. Встановлено факт, що технологія групової навчальної діяльності гармонійно вписується в освітній процес профільного рівня навчання з предметів економічного змісту. З’ясовано, що учителі епізодично вдаються до створення малих навчальних груп учнів, не дотримуючись при цьому визначених груповою динамікою умов формування групових суб’єктів. Експериментально доведено ефективність технології групового навчання в урочний час з географії та економіки в умовах реалізації компетентнісного підходу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-152
PDF

Посилання

Лийметс X.И. Групповая работа на уроке. Москва : Знание, 1975. 62 с.

Нор К.Ф. Технология организации групповой учебной деятельности. Николаев, 1998. 75 с.

Покась Л. Шляхи формування компетенцій у старшокласників на уроках географії. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8265.

Liimets, H.Y. (1975). Gruppovaya rabota na uroke [Group work in the lesson]. Moskva: Znanie, р. 62. (in Russian)

Nor, K.F. (1998). Tekhnologiya organizatsii gruppovoy uchebnoy deyatel'nosti [Technology for organizing group training activities]. Nikolaev, p. 75. (in Russian)

Pokas, L. (2012). Shlyakhy formuvannya kompetentsiy u starshoklasnykiv na urokakh heohrafiyi. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8265.