СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

молоко
молочні продукти
виробництво молока
якість молока
молочний ринок

Як цитувати

Чернуха, Т., & Ємцев, В. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 640-645. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-136

Анотація

У статті досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчи-зняного ринку молока та молочних продуктів. Проаналізовано динаміку об-сягів виробництва молока та молочних продуктів, поголів’я корів та їх про-дуктивності. Розглянуто структуру виробництва молока за якістю, визначено тенденції зміни середніх цін сирого молока, що поступило на переробку від сільгосппідприємств та господарств населення. Проаналізовано тенденції фа-ктичного споживання молока та молочних продуктів в Україні. Висвітлено питання експорту та імпорту молочних продуктів, а також визначено про-відних гравців ринку молока та молочної продукції в Україні. На основі ре-зультатів дослідження існуючих проблем функціонування ринку молочних продуктів запропоновано основні напрямки їх вирішення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-136
PDF

Посилання

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2019. 58 с.

Державна фіскальна служба України / Офіційний сайт. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11.

Надходження молока на переробні підприємства / Державна служба стати-стики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.10.2019).

Сільське господарство України. 2018: стат. зб. / Державна служба статис-тики України. Київ, 2019. 235 с.

Статистичний щорічник України за 2018 рік: стат. зб. / Державна служба статистики України. Житомир, 2019. 481 с.

Тваринництво України. 2018: стат. зб. / Державна служба статистики Ук-раїни. Київ, 2019. 166 с.

ТОП-10 українських виробників молочної продукції // AgroReview. URL: https://agroreview.com/news/top-10-ukrayinskyh-vyrobnykiv-molochnoyi-produkciyi (дата звернення: 17.10.2019).

Украина почти на четверть увеличила производство мороженого // MilkUA.info. URL: http://milkua.info/ru/post/ukraina-pocti-na-cetvert-uvelicila-proizvodstvo-morozenogo (дата звернення: 13.10.2019).

Overview of global dairy market developments in 2018 // Food and Agricul-ture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org/3/ca3879en/ca3879en.pdf (дата звернення: 09.10.2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Balansy ta spozhyvannya os-novnykh produktiv kharchuvannya naselennyam Ukrayiny [Balances and con-sumption of the main food products by the population of Ukraine], Kyiv: Derzhanalitinform.

Derzhavna fiskalʹna sluzhba Ukrayiny [State Fiscal Service of Ukraine]. Аvail-able at: http://sfs.gov.ua/ms/f11.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2018). Nadkhodzhennya moloka na pererobni pidpryyemstva [Milk receipts for processing enterprises]. Аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 4 October 2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Silsʹke hospodarstvo Ukrayiny. 2018 [Agriculture of Ukraine. 2018]. Kyiv: Derzhanalitinform.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018]. Zhytomyr: TOV «BUK-DRUK».

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Tvarynnytstvo Ukrayiny. 2018 [Livestock of Ukraine. 2018]. Kyiv: Derzhanalitinform.

AgroReview (2019). TOP-10 ukrayinsʹkykh vyrobnykiv molochnoyi produk-tsiyi [Top 10 Ukrainian dairy producers]. Аvailable at: https://agroreview.com/news/top-10-ukrayinskyh-vyrobnykiv-molochnoyi-produkciyi (accessed 17 October 2019).

MilkUA.info (2019). Ukraina pochti na chetvert' uvelichila proizvodstvo morozhenogo [Ukraine almost a quarter increased the production of ice cream]. Available at: http://milkua.info/ru/post/ukraina-pocti-na-cetvert-uvelicila-proizvodstvo-morozenogo (accessed 13 October 2019).

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2019). Overview of global dairy market developments in 2018. Аvailable at: http://www.fao.org/3/ca3879en/ca3879en.pdf (accessed 9 October 2019).