БЕЗРОБІТТЯ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
PDF

Ключові слова

безробіття
ринок праці
міграційні процеси
працездатне населення
професійне навчання

Як цитувати

Павлюк, Т., & Нечитайло, Т. (2019). БЕЗРОБІТТЯ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 572-576. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-122

Анотація

В статті розглянуто проблему безробіття в Україні та способи її вирішення. Політика державної влади потребує негайного вирішення проблеми безробіття, оскільки більшість населення України не працює, або працює, але за межами України. Міграційний потік українського населення дуже великий і це пов’язано, в першу чергу, з тим, що українців не задовольняють умови та оплата праці в державі. З розвитком науково-технічного прогресу, багато компаній звільняють людей, оскільки новітня техніка робить все швидше і набагато якісніше. Звісно, для компаній це дуже вигідно, а от для економіки України ні. Як ми знаємо,головна мета економіки задовольняти потреби населення! Тому державній владі потрібно проводити ефективну соціально-економічну політику, яка б стимулювала зайнятість населення у межах нашої країни. В статті наведене декілька ефективних методів, які хоча б могли стримувати розвиток безробіття в Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-122
PDF

Посилання

Лопатіна К.А. Стан та напрями ліквідації проблеми безробіття в Україні. Управління розвитком. 2011. №16(113). С. 85–86.

Іляницька О.В. Проблеми безробіття і трудова міграція українців. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 8(50). С. 167–172.

Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття № 175 від 12 вересня 2018.

Рівень безробіття в Україні. URL: http://www.rbc.ua/

Купчанко М.Я., Погоріла І.І. Україна та Європейський Союз у світовій хвилі безробіття. URL: http://intkonf.org

Lopatina K.A. State and support problems of the problem without labor in Ukraine KA Lopatin. Development Management. 2011. №16 (113). Pp 85–86.

Ilyanitskaya O.V. Unemployment problems and labor migration of Ukrainians. Current Problems of Economics. 2005. № 8 (50). Pp. 167–172.

State Statistics Committee of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Resolution of the General Staff Compulsory Growing Emergency Servicing Staff No. 175 of September 12, 2018.

Unemployment Level in Ukraine. URL: http://www.rbc.ua/

Kupchenko M.Y., Pogorila I.I. Ukraine and the European Union in the world of work without difficulty. URL: http://intkonf.org