ОСОБЛИВОСТІ АГРОСТРАХУВАННЯ
PDF

Ключові слова

агрострахування
сільське господарства
управління ризиками
страхові платежі
держава

Як цитувати

Нагорна, О. (2019). ОСОБЛИВОСТІ АГРОСТРАХУВАННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 552-554. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-118

Анотація

Стаття присвячена вивченню новітнього продукту у сфері страхування АПК – агрострахування. Проаналізовано сучасні реалії функціонування агрострахування в галузі сільського господарства. Висвітлено переваги та можливості агрострахування як новітнього продукту управління ризиками в с/г України. Обгрунтовано, що головним гравцем на агростраховому ринку повинна бути держава. Особливої уваги заслуговує міжнародна практика агрострахування, що підтверджує необхідність розвитку такого інструменту зниження ризиків у сільському господарстві як агрострахування. Також виокремлено критично важливі проблемні питання та тенденції розвитку агрострахування в нашій державі, що в першу чергу передбачають вирішення завдання щодо посилення ділової репутації та надійності страхових компаній в умовах сьогодення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-118
PDF

Посилання

Яцух О.О. Ринок агрострахування в Україні: перспективи та розвиток. Економіка та суспільство. 2016. №7. С. 866–872.

Рубцова Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку діючої системи агрострахування в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 4. С. 237–240.

Yatsukh, O.O. (2016), "Agri-insurance market in Ukraine: prospects anddevelopment", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 7, pp. 866–872.

Rubtsova, N.M. (2014), “Current state and prospects of development of the current agriculturalinsurance system in Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnohouniversytetu (ekonomichni nauky), no. 4, pp. 237–240.