АНАЛІЗ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ФАКТОРІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРСОНАЛУ
PDF

Ключові слова

корпоративна культура
мотивація персоналу
плинність кадрів
якісний аналіз

Як цитувати

Ізюмцева, Н., & Крамаренко, Д. (2019). АНАЛІЗ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ФАКТОРІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРСОНАЛУ. Молодий вчений, 11 (75), 502-506. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-108

Анотація

Досліджено проблеми формування корпоративної культури в адміністрації місцевого рівня. Розраховано рівень корпоративної культури на основі обчислення якісних та кількісних факторів впливу. За допомогою застосування факторного аналізу розглянуто вплив окремих індикаторів на корпоративну культуру. Проведено опитування персоналу районної державної адміністрації з метою здійснення аналізу статистичних даних. Визначено чинники, що мають важливе значення для підвищення мотивації персоналу установи. Запропоновано шляхи підвищення мотивації персоналу та зниження рівня плинності кадрів. Досліджено динаміку заробітної плати в адміністрації місцевого рівня, починаючи з 2016 року. Отже, корпоративна культура складається не відразу, процес її формування складний і тривалий. Він розвивається за своїми індивідуальними законами, у кожній структурній організації за своїми правилами та принципами.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-108
PDF

Посилання

Бондаренко С.М., Бондаренко Б.С., Соколовська К.В. Корпоративна культура організації у системі загального управління якістю TQM. Економіка і суспільство. 2018. № 14. С. 273–278.

Виноградова О.В. Сутність мотивації персоналу як основи розвитку підприємства. Бізнес-Інформ. 2013. № 12. С. 339–347.

Ізюмцева Н.В., Свергун О.А., Гарна І.В. Вплив соціально-психологічних аспектів на ступінь задоволеності персоналу. Молодіжний науковий диспут. 2017. № 1.

Фіщук Н.Ю., Ломачинська І.В. Корпоративна культура організації: сутність, види, принципи та вплив на розвиток організації. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. Т. 4. № 1 (56). С. 81–85.

Офіційний сайт ЧРДА «Чутівська районна державна адміністрація». URL: http://chutovo.adm-pl.gov.ua/

Bondarenko S.M., Bondarenko B.S., Sokolovska K.V. Corporate culture of organization in the system of general quality management TQM. Economy and Society. 2018. № 14. P. 273–278.

Vinogradova O.V. Essence of personnel motivation as the basis for enterprise development. Business-Inform. 2013. № 12. P. 339–347.

Izyumtseva N.V., Svergun O.A., Garna I.V. Influence of social and psychological aspects on the degree of staff satisfaction. Youth Scientific Dispute. 2017. № 1.

Fischuk N.Yu., Lomachinskaya I.V. Corporate Culture of the Organization: Essence, Types, Principles and Influence on the Development of the Organization / N.Yu. Fischuk. Scientific Proceedings of the VNAU, Series: Economic Sciences. 2012. T. 4. No. 1 (56). P. 81–85.

Official site of PJSC “Chuguiv Dairy Plant”. URL: http://chutovo.adm-pl.gov.ua/