ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ЗАВДАНЬ МИТНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
PDF

Ключові слова

митна служба
митна територія
митні платежі
акцизний збір
податок на додану вартість
державний бюджет України

Як цитувати

Дубик, В., & Грицак, С. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ЗАВДАНЬ МИТНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ. Молодий вчений, 11 (75), 486-490. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-105

Анотація

В статті проаналізовані особливості роботи митних інституцій в Україні. Визначено, що основною метою процесів аналізу та оцінки діяльності митної служби є підвищення об’єктивності та раціональності прийнятих управлінських рішень. Встановлено, що найбільша частка в митних платежах припадає на ПДВ, що підтверджує його фіскальну зорієнтованість. Митні платежі в Україні складають 2/3 доходів державного бюджету замість 1/3 і підтверджує структурну нерівномірність розподілу навантаження. Доведено, що високі темпи приросту надходжень від митних інституцій України залежать від ефективних заходів, спрямованих на здійснення належної організації митного контролю, ефективної протидії митним правопорушенням, забезпечення повноти оподаткування товарів, достовірності декларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, посилення роботи з контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, класифікації країни походження.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-105
PDF

Посилання

Державна фіскальна служба України (2018). Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік. Київ. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf

Бойкова М.В. Зарубежный опыт таможенного администрирования. Москва, 2017. 130 с.

Новік О.І. Динаміка і структура митних платежів та їх роль у формуванні податкових надходжень. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). C. 963–967.

Derzhavna fiskalʹna sluzhba Ukrayiny (2018). Zvit Derzhavnoyi fiskalʹnoyi sluzhby Ukrayiny za 2018 rik [Report of the State Fiscal Service of Ukraine for 2018]. Kyiv. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf

Boykova, M.V. (2017). Zarubezhnyy opyt tamozhennogo administrirovaniya [Foreign experience in customs administration]. Moscow, 130 p.

Novik, O.I. (2017). Dynamika i struktura mytnykh platezhiv ta yikh rolʹ u formuvanni podatkovykh nadkhodzhenʹ [Dynamics and structure of customs payments and their role in the formation of tax revenues]. Young scientist, no. 10 (50), pp. 963–967.