ЄВРОПЕЙСЬКА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
PDF

Ключові слова

європейська громадська ініціатива
дефіцит демократії
Європейський Союз
демократизація
механізм громадської ініціативи

Як цитувати

Чередниченко , К., & Кохан, А. (2019). ЄВРОПЕЙСЬКА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ. Молодий вчений, 11 (75), 422-424. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-93

Анотація

У роботі досліджено інститут європейської громадської ініціативи, як одного із способів боротьби з проблемою дефіциту демократії в Європейському Союзі. На початку статті звернута увага на історичні аспекти появи громадської ініціативи. У статті з’ясована ідея, яку переслідували інститути Європейського Союзу при введенні можливості для громадян Союзу подавати відповідні громадські ініціативи. Автори приділили увагу механізму подання, реєстрації ЄГІ. У статті вказано на недоліки, зокрема, на мінімальну кількість підписантів із четверті країн ЄС. Було проаналізовано громадську ініціативу «Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity!» та відповідь Європейської Комісії. У статті особлива увага приділяється проблемним аспектам висновків Комісії, наданих у відповіді.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-93
PDF

Посилання

Святун О.В. Європейська громадянська ініціатива. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2014. Т. 155. С. 45–48.

Договір про Європейський Союз: прийнятий 07.02.1992 // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029

Regulation (EU) № 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February2011 on the citizens’ initiative (OJ l 65, 11.3.2011, p. 1). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EN (дата звернення: 13.11.2019).

Communication from the Commission on the European Citizens’ Initiative «Water and sani-tation are a human right! Water is a public good, not a commodity!». Brussels, 19.3.2014 COM (2014) 177 final. URL: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-177-EN-F1-1.Pdf (дата звернення: 13.11.2019).

Sviatun, O.V. (2014). Yevropeiska Hromadianska Initsiatyva [European Citizens' Initiative]. Science notes of NaUKMA. Legal science, Vol. 155, pp. 45–48.

Dohovir Pro Yevropeiskyi Soiuz (1992) [Treaty on European Union]. Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029

Regulation (EU) № 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February2011 on the citizens’ initiative (OJ l 65, 11.3.2011, p. 1). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EN (accessed: 13.11.2019).

Communication from the Commission on the European Citizens’ Initiative «Water and sani-tation are a human right! Water is a public good, not a commodity!». Brussels, 19.3.2014 COM (2014) 177 final. URL: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-177-EN-F1-1.Pdf (accessed: 13.11.2019).