ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДДАЛИСЯ ВПЛИВУ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
PDF

Ключові слова

пожежі
спалені документи
високі температури
експертне дослідження
судова експертиза документів
зміст документа

Як цитувати

Самойлова, О. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДДАЛИСЯ ВПЛИВУ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР. Молодий вчений, 11 (75), 387-393. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-86

Анотація

На сьогодні слідчі та криміналісти усе частіше зіштовхуються у своїй практиці із необхідністю експертного дослідження документів, що піддалися впливу високих температур, та на яких зафіксована інформацію, яка потрібна слідчим при розслідуванні злочинів. У статті розглянуто особливості дослідження документів, що піддалися впливу високих температур. Необхідність володінням знанням основ фізики, хімії та інших наукових дисциплін фахівцями, методикою дослідження таких документів, наявність лабораторних приміщень та навичок для роботи з документами, що піддалися впливу високих температур. Ще на етапі огляду місця події фахівці стикаються з документами, які піддалися дії високих температур, але слідчі та працівники слідчих органів майже не беруть до уваги ці документи, як речові докази, і як наслідок, не призначають за ними дослідження, тому що ці документи дуже проблематично вилучати при огляді місця події. Тут виникає проблема – як з цими документами працювати. Головною увагою є потреба розробки методичних рекомендацій по рішенню питань, пов’язаних з дослідженням документів, що піддалися впливу високих температур. Особливості вилучення документів та експертного дослідження цих документів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-86
PDF

Посилання

Башилова Е.С. К вопросу об исследовании сожженных документов. Экспертная техника. Москва, 1966. Вып. 16-17. 85 с.

Быков Б.С. Возможности применения рентгеновского фазового и эмиссионного спектрального анализов при криминалистическом исследовании сожженных ценных бумаг. Физические и химические методы исследования материалов, веществ и изделий. Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. Москва, 1979. Вып. 40. 87 с.

Франк Л.В., Шиллинг Ч.Л., Ганиев И.В. О некоторых простих эффективных приемах исследования сожженых бумаг и тканей. Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Душанбе, 1966. 19 с.

Агинский В.Н., Беляева Г.А., Горшенин Ю.А.,Дмитриев В.П. и др. Основные задачи техніко-криминалистической экспертизы документов. Организация экспертных исследований. Учебное пособие. ВНИИТЭМР. Щербинка, 1987. 167 с.

Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Навчально-методичний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 304 с.

Bashilova E.S. K voprosu ob issledovanii sozhzhennyh dokumentov. Jekspertnaja tehnika. [On the study of burnt documents. Expert technique]. Moskow, 1966. Vyp. 16-17, 85 p. (in Russian)

Bykov B.S. Vozmozhnosti primenenija rentgenovskogo fazovogo i jemissionnogo spektral'nogo analizov pri kriminalisticheskom issledovanii sozhzhennyh cennyh bumag. Fizicheskie i himicheskie metody issledovanija materialov, veshhestv i izdelij. Sb. nauch. tr. VNIISJe. [Possibilities of using X-ray phase and emission spectral analyzes in the forensic investigation of burnt securities. Physical and chemical methods for the study of materials, substances and products]. Moskow, 1979. Vyp. 40, 87 p. (in Russian)

Frank L.V., Shilling Ch.L., Ganiev I.V. O nekotoryh prostih jeffektivnyh priemah issledovanija sozhzhenyh bumag i tkanej. Voprosy kriminalistiki i sudebnoj jekspertizy[About some simple effective techniques for the study of burnt papers and fabrics. Forensics and forensic issues]. Dushanbe, 1966. 19 p. (in Russian)

Aginskij V.N., Beljaeva G.A., Gorshenin Ju.A.,Dmitriev V.P. i dr. Osnovnye zadachi tehnіko-kriminalisticheskoj jekspertizy dokumentov. Organizacija jekspertnyh issledovanij. Uchebnoe posobie.VNIITJeMR. [The main tasks of the technical and forensic examination of documents. Organization of expert research] – Shherbinka, 1987. 167 p. (in Russian)

Vorobej O.V., Mel'nikov І.M., Voloshin O.G. Tehnіko-krimіnalіstichne doslіdzhennja dokumentіv. Navchal'no-metodichnij posіbnik [Forensic examination of documents]. Kiev: Centr uchbovoi lіteraturi, 2008. 304 p. (in Ukrainian)