МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, СТАН І ПРОБЛЕМИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
PDF

Ключові слова

міжнародно-правові зобов’язання
імплементація
охорона навколишнього природного середовища
міжнародні стандарти
ефективність

Як цитувати

Полєхіна , М., & Одноколова , О. (2019). МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, СТАН І ПРОБЛЕМИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Молодий вчений, 11 (75), 378-380. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-84

Анотація

На сьогодні для України, як і для всього світового співтовариства, особливо гостру актуальність становлять питання правової охорони навколишнього природного середовища. Україна, підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, взяла на себе зобов`язання з імплементації ряду міжнародних та європейських стандартів до системи національного законодавства. Хоча проблеми дієвості правових норм досить часто були предметом дослідження ряду науковців, однак питання їх ефективності саме в галузі охорони навколишнього природного середовища так і не знайшло всебічного вивчення. У ході роботи було виявлено деякі проблеми, вирішення яких дозволить підвищити якість імплементування взятих на себе Україною міжнародних зобов`язань, а також вказується на окремі зобов`язання, щодо яких варто внести зміни до існуючої системи нормативних актів. У висновках до статті надаються практичні рекомендації для удосконалення чинного українського законодавства з метою приведення його у відповідність до взятих на себе зобов`язань та задля усунення колізій між системою національного та міжнародного права.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-84
PDF

Посилання

Основы права Европейского Союза: схемы и комментарии : учеб. пособие. Москва, 2002. 216 с.

Богачов В. Необхідність підвищення екологічної безпеки в Україні. Економіст. 2008. № 9. С. 12–14.

9th International conference on environmental compliance and enforcement, Conference proceedings, 20–24 June 2011, Whistler, British Columbia, Canada. – Washington : INECE Secretariat, 2011. 855 p.

Sarkar A., Singh J. Financing Energy Efficiency in Developing Countries – Lessons Learned and Remaining Challenges Energy Policy. 2010. No 38. Р. 6864 p.

Fundamentals of European Union Law: Schemes and Comments: Textbook. Benefit. Moscow, 2002. 216 p.

Bogachov V. The need to improve environmental safety in Ukraine. Economist. 2008. № 9. P. 12–14.

9th International conference on environmental compliance and enforcement, Conference proceedings, 20–24 June 2011, Whistler, British Columbia, Canada. – Washington : INECE Secretariat, 2011. – 855 p.

Sarkar A., Singh J. Financing Energy Efficiency in Developing Countries – Lessons Learned and Remaining Challenges Energy Policy. 2010. No 38. Р. 6864 p.