ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ «РОЗУМНОГО МІСТА» В ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ РУСАНІВКА
PDF

Ключові слова

розумне місто
екологічне середовище
смарт місто
дизайн середовища
транспорт
люди з обмеженими можливостями

Як цитувати

Алдошина, А. (2019). ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ «РОЗУМНОГО МІСТА» В ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ РУСАНІВКА. Молодий вчений, 11 (75), 290-293. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-63

Анотація

В час коли розвиваються технології, а потреби людей збільшуються, створення смарт міста має великий потенціал та втілює одну з концепцій дизайну середовища, яка реалізується через об’єднання художньо-предметного мистецтва та інженерну практику у сфері індустріального виробництва. У статті було проведено дослідженні особливості створення «розумного міста» в житловому масиві Русанівка з точки зору архітектури та дизайну середовища для покращення його візуальної частини: вуличне освітлення, сонячні батареї, турбота про екологію, системи управління дорожнім рухом. Було розроблено прийоми для впливу на екологічну ситуацію, економії споживчої енергії, транспортні колапси, покращення життя в місті для людей з обмеженими можливостями та всіх людей в житловому масиві. В статті було визначено принципи вирішення проблем створення «розумного міста» в житвом масиві Русанівка. У роботі на основі аналізу останніх досліджень було висвітлено зосередженість науковців на технологіях в сфері енергозбереження.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-63
PDF

Посилання

Бродач М. Москва – энергоэффективный город. Энергосбережение. 2013. № 7. С. 4–8.

Дудар І.Н. Енергозберігаючі будівлі та споруди : навч. посіб. Ч. 2. Вінниця : Вінниц. нац. техн. ун-т, 2006. 169 с.

Намиот Д.Е. Об отечественных стандартах для Умного Города. International Journal of Open Information Technologies. 2016. № 7. С. 14–23.

Трифонов М.С. От интеллектуальных зданий к умным городам. Опыт Delta Controls. Энергосбережение. 2013. № 6. С. 16–18.

Шнепс-Шнеппе М.А. Как строить умный город. Часть 2. Организация «oneM2M» как прототип в области стандартов умного города. International Journal of Open Information Technologies. 2016. № 4. С. 11–17.

Шипова И.В. Архитектор, который спасет Китай. Как и зачем Стефано Боэри строит небоскребы с вертикальными садами. Arch:speech. 2017. № 12. URL: https://archspeech.com/article/arhitektor-kotoryy-spaset-kitay-kak-i-zachem-stefano-boeri-stroit-neboskreby-s-vertikal-nymi-sadami (дата звернення: 29.10.2019).

Юридична енциклопедія: у 6 т. / ред. кол. Ю.С. Шемшученко. Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998. Т. 2. 744 с.

Brodach, M. (2013). Moskva – energoeffektivnyiy gorod [Moscow is an energy efficient city]. Energy saving, vol. 7, pp. 4–8.

Dudar, I. N. (2006). Enerhozberihaiuchi budivli ta sporudy [Energy saving buildings and structures]. Vinnya: Vinnits. nat. tech. un. (in Ukrainian)

Namyot, D.E. (2016). Ob otechestvennyih standartah dlya Umnogo Goroda [About domestic standards for Smart City]. International Journal of Open Information Technologies, no. 7, pp. 14–23.

Tryfonov, M. S. (2013). Ot intellektualnyih zdaniy k umnyim gorodam [From smart buildings to smart cities. The Delta Controls Experience]. Energy saving, vol. 6, pp. 16–18.

Shneps-Shneppe, M.A. (2016). Kak stroit umnyiy gorod. Chast 2. Organizatsiya «oneM2M» kak prototip v oblasti standartov umnogo goroda [How to build a smart city Part 2. Organization of “oneM2M” as a prototype in the field of smart city standards]. International Journal of Open Information Technologies, no. 4, pp. 11–17.

Shypova, Y.V. (2017). Arhitektor, kotoryiy spaset Kitay. Kak i zachem Stefano Boeri stroit neboskrebyi s vertikalnyimi sadami [The architect who will save China. How and why Stefano Boeri builds skyscrapers with vertical gardens]. Arch:speech, no. 12. Available at: https://archspeech.com/article/arhitektor-kotoryy-spaset-kitay-kak-i-zachem-stefano-boeri-stroit-neboskreby-s-vertikal-nymi-sadami. (accessed 29 October 2019).

Shemshuchenko, Yu.S. (Eds.) (1998). Yurydychna Entsyklopediia. Tom 2 [Legal Encyclopedia. Part 2]. Kyiv: Ukrainian Encyclopedia M.P. Bazhan.