МИСТЕЦТВО ПЕРФОРМАНСУ ЯК СПОСІБ ЖИТТЯ
PDF

Ключові слова

перформанс
глядач
концептуальне мистецтво
митець
світогляд
акціонізм

Як цитувати

Скиба, Ю., & Луньо , П. (2019). МИСТЕЦТВО ПЕРФОРМАНСУ ЯК СПОСІБ ЖИТТЯ. Молодий вчений, 11 (75), 281-284. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-61

Анотація

В статті розглянуто й проаналізовано основні засади концептуального мистецтва – перформансу, досліджено його характеристики та впливи на життя перформера, особливості співпраці автора-перформера з публікою – їхній взаємозв’язок, а також умови поширення та розвитку перформативного мистецтва. Акцентовано увагу на окремих митцях, їх індивідуального підходу до втілення та інтегрування перформансу у саме життя. Здійснюється аналіз проблеми актуальності перформансу в контексті розвитку сучасного мистецтва: охоплення концептуальним мистецтвом всі досі незбагненні явища; згуртування митців, які відмовились працювати згідно з усталеними академічними нормами; початок етапу цілковитого панування свободи, яка проникла в мистецьку сферу; синтез жанрів, де традиційне мистецтво постало в нових образах, на нових територіях, що яскраво позначилося на розвитку людини, її самоідентифікації. Художня діяльність і практики в контексті сучасного мистецтва виявилися генератором багатьох постмодерністських ідей, стали формою кодування, трансляції та маніфестації цих ідей.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-61
PDF

Посилання

. Абрамович М. Тіло як перформанс. URL: https://snob.ru/selected/entry/1412/ (дата звернення: 27.09.2019).

Абрамович М. Пройти крізь стіни / Пер. з англ. О. Михеда. Київ : Art Huss, 2018. 440 c.

Данилкина О. Перформанс – самое честное из искусств: Марина Абрамович в MoMA. URL: https://www.thespot.ru/flow/art/performans–samoe–chestnoe–iz–iskusstv–marina–abramovich–v–moma (дата звернення: 01.10.2019).

12 всемирно известных перформансов Марины Абрамович. URL: https://artchive.ru/publications/3518~12_vsemirno_izvestnykh_performansov_Mariny_Abramovich (дата звернення: 08.09.2019).

Кизельватер Г. Пейзажный перфоманс группы КД. Декоративное искусство. 2013. № 1. С. 113–117.

Літери про мистецтво Pinchuk art centre. URL: http://new.pinchukartcentre.org/alphabet/p-u?fbclid=IwAR2-mas3ngXW45Y3bxkwtIqc6iTOGBjGxrHKDHg5zXozP6LsAZHENDCS_0 (дата звернення: 07.10.2019).

Марина Абрамович: В присутності художника. URL: https://www.youtube.com/watch?v=75-OF8fNRMQ (дата перегляду: 03.09.2019).

Скиба Ю., Луньо П. Марина Абрамович: зв’язок митця та глядача. Молодий вчений. Розділ: 17. Мистецтвознавство. 2019. № 10. C. 96–99.

Тіло художника / Публіка як тіло : Публічна лекція Марини Абрамович. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zwXgTb7lwds (дата звернення: 09.09.2019).

Усе хороше у нашому житті є наслідком страждання: лекція Марини Абрамович. URL: https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/lecture/262577-lektsiya-marina-abramovichkyiv?fbclid=IwAR1gXW_AnjMCQKKFQM70x8FKtZNbbt1E9Aep315exDvPNyo8ZWUwA0J5Afs (дата звернення: 05.10.2019).

Шумська Я. Зв’язок минулого і сьогодення у мистецтві перформансу. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/23/12.PDFfbclid=IwAR2iB89c1tHM1D9Dwr2cjqwT4ChBihPfNyx4QEqkUGouC5KJUpTjhwrjrUs (дата звернення: 25.09.2019).

Euronews le mag – Жизнь и смерть Марины Абрамович URL: https://www.youtube.com/watch?v=M1mq4xY5ZKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1C8bE9eSUe8Uq9s4u-HEFq_AB2nJglDgtE DPEYCZhaVqVCq59jjpdAjd8 (дата звернення: 03.09.2019).

Harrison & P. Wood – Oxford UK & Cambridge USA: BLACKWELL, 1992. P. 797-892. URL: http://www.snob.ru/selected/ entry/1412 (дата звернення: 03.10.2019).

LeWitt S. Paragraphs of Conceptual Art. URL: https://www.krakowwitkingallery.com/artists/sol_lewitt/?gclid=CjwKCAjw9L_tBRBXEiwAOWVVCSRo75uZUfihLnlZegePESX2gLH6IMiBBjCgmJkD0kzQSzavXEfyABoC08wQAvD_BwE (дата звернення: 28.09.2019).

Янова Д. Перформанс як вид сучасно мистецтва. URL: https://conferences.vntu.edu.ua›all-hum-2017 (дата звернення: 03.10.2019).

Abramovich M. Tilo yak performans [Body as a performance]. URL: https://snob.ru/selected/entry/1412/ (accessed 27.09.2019).

Abramovich, M. (2018). Proyti kriz stini [Pass through the walls]. Kiev: Art Huss. (in Ukrainian)

Danilkina O. Performans – samoe chestnoe iz iskusstv: Marina Abramovich v MoMA [Performance is the most honest of the arts: Marina Abramovich at MoMA]. URL: http://thespot.ru/flow/art/performans–samoe–chestnoe–iz–iskusstv–marina–abramovich–v–moma (accessed 01.10.2019).

12 vsemirno izvestnyih performansov Marinyi Abramovich [12 world-renowned performances of Marina Abramovich]. URL: https://artchive.ru/publications/3518 (accessed 08.09.2019).

Kizelvater, G. (2013). Peyzazhnyiy perfomans gruppyi KD [Landscape performance of the CD group]. Dekorativnoe iskusstvo, no. 1, pp. 113–117.

Literi pro mistetstvo Pinchuk art centre [Pinchuk Art Center Letters]. URL: http://new.pinchukartcentre.org/alphabet/p-u?fbclid=IwAR2mas3ngXW45Y3bxkwtIqc6iTOGBjGxrHKDHg5zXozP6LsAZHENDCS_0 (accessed 07.10.2019).

Marina Abramovich: V prisutnosti hudozhnika [Marina Abramovich: In the presence of the artist]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=75-OF8fNRMQ (accessed 3.09.2019).

Skiba, Yu., Luno, P. (2019). Marina Abramovich: zv’yazok mittsya ta glyadacha [Marina Abramovich: Relations between artist and viewer]. Molodiy vcheniy. Section: 17. Art No. 10. P. 96–99.

Tilo hudozhnika / Publika yak tilo : Publichna lektsiya Marini Abramovich [Body of the Artist / Audience as a Body: Public Lecture by Marina Abramovich]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zwXgTb7lwds (accessed: 9.09.2019).

Use horoshe u nashomu zhitti e naslidkom strazhdannya: lektsiya Marini Abramovich [All the good in our lives is the result of suffering: Lecture by Marina Abramovich]. URL: https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/lecture/262577-lektsiya-marina-abramovichkyiv? (accessed 05/10/2019).

Shumska, Ya. (2019). Zv’yazok minulogo i sogodennya u mistetstvi performansu [Relationship between past and present in the art of performance]. Available at: URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/23/12.PDF?fbclid=IwAR2iB89c1tHM1D9Dwr2cjqwT4ChBihPfNyx4QEqkUGouC5KJUpTjhwrjrUs.(accessed 25.09.2019).

Euronews le mag – Zhizn i smert Marinyi Abramovich [Euronews le mag – The Life and Death of Marina Abramovich]. URL: https://www.youtube.com/watchv=M1mq4xY5ZKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1C8bE9eSUe8Uq9s4u-HEFq_AB2nJglDgtEDPEYCZhaVqVCq59jjpdAjd8. (accessed 03.09.2019).

Harrison & P. Wood (1992). Oxford UK & Cambridge USA: BLACKWELL. P. 797-892. URL: http://www.snob.ru/selected/entry/1412 (accessed 03.10.2019).

LeWitt S. Paragraphs of Conceptual Art. URL: https://www.krakowwitkingallery.com/artists/sol_lewitt/?gclid=CjwKCAjw9L_tBRBXEiwAOWVVCSRo75uZUfihLnlZegePESX2gLH6IMiBBjCgmJkD0kzQSoXEwQEwQEwQEwQEfQ (accessed 28.09.2019).

Yanova D. (2017). Performans yak vid suchasno mistetstva [Performance as a kind of contemporary art]. URL: https://conferences.vntu.edu.ua›all-hum-2017. (accessed 03.10.2019).