ВТІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ОБРАЗІВ НА ТАНЦЮВАЛЬНІЙ СЦЕНІ
PDF

Ключові слова

хореографія
література
балет
вистава
театр
мистецтво
танець
хореографічний образ
балетні форми
художній твір

Як цитувати

Лукашов, В. (2019). ВТІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ОБРАЗІВ НА ТАНЦЮВАЛЬНІЙ СЦЕНІ. Молодий вчений, 11 (75), 261-265. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-57

Анотація

У статті розглянуто образні паралелі між літературою і танцювальним мистецтвом. Тема перехресних впливів літератури і танцю, яка дозволяє вивчати художній твір. Здолання літературної замкнутості за допомогою мотиву танцю. Створення балетних вистав на основі літературних творів видатних письменників. Розкриття емоцій, почуттів та думок у хореографічних образах. Пошук нових засобів виразності, жанрової різноманітності, відмова від деяких традиційних балетних форм, адаптування літературного тексту для сцени та переклад з літературної мови на хореографічну. Висвітлено власний підхід до формування репертуару відомих хореографів-постановників минулого і сучасності: Джона Ноймайера, Івана Вальберха, Жюля Перро, Бориса Ейфмана. Знайдено образні паралелі між літературою і танцювальним мистецтвом, шо сприяють виявленню художньої своєрідності творів і призводять до більш глибокого розуміння їх змісту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-57
PDF

Посилання

Беляева Е. Как балет осваивал большую литературу. URL: http://ptj.spb.ru/archive/81/walk-with-classics/kak-balet-osvaival-bolshuyu-literaturu/ (дата звернення: травень 2015).

Кізлова О. Традиції чи інертність: чого бракує українській опері. URL: https://mind.ua/openmind/amp/20193374-tradiciyi-chi-inertnist-chogo-brakue-ukrayinskij-operi (дата звернення 05.02.2019).

Театр балета Бориса Эйфмана. URL: https://www.belcanto.ru/eifmanballet.html

Балетная вселенная Бориса Эйфмана. URL: https://www.culture.ru/materials/126574/baletnaya-vselennaya-borisa-eifmana (дата звернення 22.07.2016).

Смагаринская О. Борис Эйфман: «В начале был жест». URL: https://etazhi-lit.ru/publishing/muzykalnaya-gostinaya/631-boris-eyfman-v-nachale-byl-zhest.html (дата звернення 06.09.2017).

Вальберх И.И. Из архива балетмейстера / Дневники. Переписка. Сценарии. Москва – Ленинград : Искусство, 1948. 186 с.

Новерр Ж.Ж. Письма о танце / Пер. с фр. под ред. А.А. Гвоздева. 2-е изд., испр. Санкт-Петербург : Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. 384 с.

Belyaeva E. Kak balet osvaival bol'shuyu literaturu [How ballet mastered great literature]. URL: http://ptj.spb.ru/archive/81/walk-with-classics/kak-balet-osvaival-bolshuyu-literaturu/ (accessed may 2015).

Kizlova O. Tradycii' chy inertnist': chogo brakuje ukrai'ns'kij operi. [Traditions of charity: Whose marriage Ukrainian opera]. URL: https://mind.ua/openmind/amp/20193374-tradiciyi-chi-inertnist-chogo-brakue-ukrayinskij-operi (accessed 05.02.2019).

Teatr baleta Borisa Eyfmana [Ballet Theater Boris Eifman]. URL: https://www.belcanto.ru/eifmanballet.html

Baletnaya vselennaya Borisa Eyfmana [The ballet universe of Boris Eifman]. URL: https://www.culture.ru/materials/126574/baletnaya-vselennaya-borisa-eifmana (accessed 22.07.2016).

Smagarinskaya O. Boris Eyfman: "V nachale byl zhest" [Boris Eifman: "In the beginning was a gesture"]. URL: https://etazhi-lit.ru/publishing/muzykalnaya-gostinaya/631-boris-eyfman-v-nachale-byl-zhest.html (accessed 06.09.2017).

Val'berkh, I.I. (1948). Iz arkhiva baletmeystera/Dnevniki. Perepiska. Stsenarii [From the archive of the choreographer / Diaries. Correspondence. Scenarios] Moskva – Leningrad. Iskusstvo, p. 186. (in Russian)

Noverr, Zh.Zh. (2007). Pis'ma o tantse [Dance letters] / Per. s fr. pod red. A.A. Gvozdeva. 2-e izd., ispr. SPb.: Izdatel'stvo «Lan'»; «Izdatel'stvo PLANETA MUZYKI», p. 384. (in Russian)