ПЕРШІ ПРОЯВИ МОДЕРНІЗМУ В ТАНЦЯХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ В ОПЕРНИХ ВИСТАВАХ У ТЕАТРАХ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

модернізм
музика
опера
музична вистава
балет

Як цитувати

Драч, Т. (2019). ПЕРШІ ПРОЯВИ МОДЕРНІЗМУ В ТАНЦЯХ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ В ОПЕРНИХ ВИСТАВАХ У ТЕАТРАХ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 11 (75), 254-256. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-55

Анотація

У статті розглядається питання впливу модернізму на музичне мистецтво України, виконано аналіз творчості відомих українських композиторів М. Лисенка, Б. Лятошинського, М. Вериківського та М. Скорика, котрі в своїй композиторській діяльності активно застосовували принципи модернізму, елементи експресіонізму, імпресіонізму та символізму, що дозволило створювати нові радикально чуттєві та емоційні композиції, якими можна охарактеризувати епоху модернізму. Завдяки їх творчості з'явилися нові, сучасні обробки фольклорного матеріалу, який став основою для подальшого розвитку театрального, музичного та танцювального мистецтва.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-55
PDF

Посилання

Лятошинський Б.Н. Воспоминания; Письма; Материалы: В 2-х ч. / Сост.: Л.Н. Грисенко, Н.И. Матусевич. Київ : Муз. Україна, 1985. Воспоминания. Ч. I. 216 с.

Лятошинський Б.Н. Воспоминания; Письма; Материалы: В 2-х ч. / Сост.: Л.Н. Грисенко, Н.И. Матусевич. Київ : Муз. Україна, 1985–1986. Письма. Материалы. 1986. Ч. 2. 243 с.

Станішевський Ю.О. Обрії музичного театру. Київ : Музична Україна, 1968. 201 с.

Станішевський Ю.О. Інтернаціональний пафос українського радянського музичного театру. Київ : Музична Україна, 1979. 159 с.

Станішевський Ю.О. Режисура в сучасному українському музичному театрі. Київ : Наукова думка, 1982. 278 с.

Станішевський Ю.О. Балетний театр України: 225 років історії. Київ : Музична Україна, 2003. 440 с.:іл.

Lyatoshinsky, B.N. (1985). Vospominaniya; Pisma; Materialy [Memoirs; Letters; Materials]. In 2 volumns / Written by L.N. Grysenko, N.I. Matusevich. Kyiv: Music of Ukraine. Vol. 1. 216 p. (in Russian)

Lyatoshinsky, B.N. (1985-1986). Vospominaniya; Pisma; Materialy [Memoirs; Letters; Materials]. In 2 volumns / Written by L.N. Grysenko, N.I. Matusevich. Kyiv: Music of Ukraine. Vol. 2. 243 p. (in Russian)

Stanishevsky, U.O. (1968). Obrii musichnogo teatru. [The Horizons 0f Musical Theatre]. Kyiv: Music of Ukraine, 201 p. (in Ukrainian)

Stanishevsky, U.O. (1979). Internacionalnyi pafos ukrainskogo radianskogo musichnogo teatru [International pathos of the Ukrainian Soviet Music Theatre]. Kyiv: Music of Ukraine, 159 p. (in Ukrainian)

Stanishevsky, U.O. (1982). Rezysura v suchasnomu ukrainskomu musichnomu teatri [Directing in the modern Ukrainian Music Theatre]. Kyiv: Scientific Thought. 278 p. (in Ukrainian)

Stanishevsky, U.O. (2003). Baletnyi teatr Ukrayiny: 225 rokiv istoriyi [Ballet Theatre of Ukraine: 225 years of the history]. Kyiv: Music of Ukraine, 440 p.