ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ФІКСАЦІЯ ЗРАЗКІВ ВТІЛЕННЯ СЦЕНІЧНОГО АНТРОПОМОРФІЗМУ ЗАСОБАМИ ВІДЕОМИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

антропоморфізм
сценічне втілення
відеомистецтво
танець
тваринний рух
природній рух
тіло
емоції

Як цитувати

Грекова, С. (2019). ВІДОБРАЖЕННЯ ТА ФІКСАЦІЯ ЗРАЗКІВ ВТІЛЕННЯ СЦЕНІЧНОГО АНТРОПОМОРФІЗМУ ЗАСОБАМИ ВІДЕОМИСТЕЦТВА. Молодий вчений, 11 (75), 250-253. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-54

Анотація

Поняття антропоморфізму застосовується не тільки як науковий термін, визначення, а й широко поширене серед мистецького кола діяльності. Антропоморфізм у мистецтві є одним з ключових понять для його творення. Адже його прояви беруть початок ще з далеких часів, а популярність і затребуваність не зникає до сьогодні. Що ж є спільного між тваринним світом і мистецтвом танцю? Це тиша. Вираження всього через рух. Людській природі не властиво висловлюватись тілом. Бо основним інструментом спілкуванням є мова, яка влучно передає наші ідеї, потреби, емоції. Тож володіючи пластикою тіла, танцюючи, ми вчимося говорити, не говорячи ні слова. І саме тварини, їх поведінка допомагають нам використовувати тіло як основний інструмент комунікації між артистом, танцівником і глядачем. Тому у статті мова йдеться про втілення людиною тваринного, природного руху у зразках сценічного та відеомистецтва, як вираження антропоморфічного засобу. Звідси і з’являються антропоморфні ознаки для втілення людиною тваринного, природного руху у просторах відеомистецтва.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-54
PDF

Посилання

Плахотнюк О.А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 295 с.

Кафка Ф. Перевтілення. Харків : Фоліо, 2006. 189 с.

Вистава «Перетворення» Франца Кафки у театрі Лесі Українки. URL: https://www.youtube.com/watch?v=T6Y3iFtZw7E&t=385s (дата звернення: 25.12.2019).

Animalistic – moving souls. URL: https://www.youtube.com/watch?v=sBsBSrrQpX8 (дата звернення: 25.12. 2019).

KENZO World – The new fragrance. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg (дата звернення: 20.12.2019).

La Compagnie du Hanneton. URL: http://www.compagnieduhanneton.com/EN/ (дата звернення: 24.12.2019).

PAINTED. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&t=89s (дата звернення: 25.12.2019).

Sia – Chandelier (Official Music Video). URL: https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM (дата звернення: 26.12.2019).

Sia – Elastic Heart feat. Shia LaBeouf & Maddie Ziegler (Official Video). URL: https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es (дата звернення: 26.12.2019).

Plakhotniuk O.A. Dzhaz-tanets yak fenomen khudozhnoi kultury : dys. … kand. mystetstvoznavstva : 26.00.01. Lviv, LNU im. Ivana Franka, 2016. 295 s.

Kafka F. Perevtilennia. Kharkiv: Folio, 2006. 189 s.

Vystava «Peretvorennia» Frantsa Kafky u teatri Lesi Ukrainky. URL: https://www.youtube.com/watch?v=T6Y3iFtZw7E&t=385s (accessed: 25.12.2019).

Animalistic – moving souls. URL: https://www.youtube.com/watch?v=sBsBSrrQpX8 (accessed: 25.12.2019).

KENZO World – The new fragrance. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ABz2m0olmPg (accessed: 20.12.2019).

La Compagnie du Hanneton. URL: http://www.compagnieduhanneton.com/EN/ (accessed: 24.12.2019).

PAINTED. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&t=89s (accessed: 25.12.2019).

Sia – Chandelier (Official Music Video). URL: https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM (accessed: 26.12.2019).

Sia – Elastic Heart feat. Shia LaBeouf & Maddie Ziegler (Official Video). URL: https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es (accessed: 26.12.2019).